Sökning: "cremation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet cremation.

 1. 1. En hinduisk död i Sverige : En enkätstudie om hur begravningsbyråer och krematorier i Sverige anpassar dödsceremonin kremering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Hinduism; Diaspora; Death; Adaptation; Cremation; Sweden; Hinduism; Diaspora; Död; Anpassning; Kremation; Sverige;

  Sammanfattning : We are all going to die. Despite how the human lives, the path to death has different patterns. For hinduism a vital ritual for a good death is to be cremated, especially in the holy city Varanasi. Therefore this essay has studied how Hindus in diaspora, Sweden, want to be cremated and what their wishes from funeral homes and crematoriums are. LÄS MER

 2. 2. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 3. 3. Det ornerade bronset och dess griftefärd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Fransson; [2020]
  Nyckelord :Bronze age; iconography; gender theory; razor; axe; fibula; belt plate; neck ring; ships; spiral; ornament; grave;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the evolution and differences of motifs on bronze age objects associated with men and women, the differences in plastic ornamentation and the differences in grave goods in five danish oakcoffin burials from II-III, and fourtythree swedish cremation graves from period IV-VI. The methods used for the motifs and plastic ornamentation are an iconographical one and for the grave goods I have chosen to make a chart. LÄS MER

 4. 4. Gravarna från Nygårds : en rumslig analys av ett järnåldersgravfält i Västerhejde socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Saga Kynman; [2019]
  Nyckelord :Gotland; Iron Age; Burial ground; Spatial analysis; Osteology.;

  Sammanfattning : Throughout Scandinavia the funeral practices of the Iron Age were, in general, inhumation or cremation. The Iron Age society held many overarching beliefs but with a great ritual flexibility where practices could vary between communities. This study examines the Iron Age burial ground at Nygårds in the parish of Västerhejde, Gotland. LÄS MER

 5. 5. Age of the Cremated : On the estimation of age of burnt human remains

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Emil Åkesson; [2019]
  Nyckelord :age estimation; cremated remains; diploë; suture closure;

  Sammanfattning : The estimation of age is an important aspect in osteoarchaeological analysis. In order to understand people and their fates in past societies, researchers must turn to palaeodemography. LÄS MER