Sökning: "cremation"

Visar resultat 21 - 25 av 40 uppsatser innehållade ordet cremation.

 1. 21. Dödens nya kläder: En etnologisk studie av nutidens begravningsseder i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Pouchki Ripa; [2016]
  Nyckelord :Funeral; Ceremony; Death; Change; Grave; Cremation; Cemetery; Place; Rite; Thing; Begravning; Ceremoni; Död; Förändring; Grav; Plats; Rit; Utsmyckning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The essay, The New Clothes of Death is about the funeral customs in Sweden from a culture-historical perspective with an ethnological touch. The essay deals with our present day relation to death and how this can be transformed to the dead person. LÄS MER

 2. 22. SLAGEN KVARTS I GRAVKONTEXTER – Ett konstruktionsmaterial eller en bit av en eskatologisk föreställningsvärld ?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Beatrice Guldbog; [2015-11-16]
  Nyckelord :Worked quartz; Bronze Age; Iron Age; cremation; eschatological conceptions; ritual; Scandinavia; cairn; mound; grave-field; holy.;

  Sammanfattning : This essay discusses the problems concerning worked quartz in grave contexts during the Bronze Age and the Iron Age in Scandinavia. The aim is to get a better understanding about the ritual praxis of quartz found in graves. I have primarily used literature and earlier excavation reports about this topic. LÄS MER

 3. 23. Från vardag till kremering

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Julia Moore; [2015]
  Nyckelord :krematorium; vardag; solna; norra begravningsplatsen; urban industri; begravning; kremering;

  Sammanfattning : Ett krematorium, ett maskineri, där den döda kroppen bränns till aska, skrapas ut och förs till ett rum där skelettbitar som inte brunnit mals, skruvar som en gång läkte oss plockas ut. Det som tidigare var våra kroppar hälls nu ner som pulver i små urnor. LÄS MER

 4. 24. Filtret : Ett krematorium på Norra begravningsplatsen i Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Norra begravningsplatsen; Solna; crematorium; crematoria; cremation; burial; industry; tectonics; transparency; norm; critique; Norra begravningsplatsen; Solna; krematorium; kremation; kremering; begravning; transparens; tektonik; industri; norm; kritik;

  Sammanfattning : Kremering är en både industriell och emotionell process. Krematoriet måste således facilitera ett skeende, och samtidigt agera emotionellt filter för reaktioner på detsamma. LÄS MER

 5. 25. Minnenas Allé : Ett krematorie på Norra Begravningsplatsen, Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sara Nermansdotter; [2015]
  Nyckelord :Krematorium; Norra Begravninsplatsen; sorgeträd; begravningskapell; sakral; lergods; ljus; knäckepil; betong; frånvaro; liv; död; trädstammar; skuggspel;

  Sammanfattning : Uppgiften handlar om att gestalta en ny krematoriebyggnad på Norra Begravningsplatsen i Solna. Byggnaden är till sin funktion en industribyggnad men det finns ett stort behov av att gestalta byggnaden och skapa genomarbetade rum för besökare och personal. LÄS MER