Sökning: "crew resource management"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden crew resource management.

 1. 1. Specialistsjuksköterskors upplevelser av medicinsk simulering : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carina Wallingstam; Camilla Westerholm; [2019]
  Nyckelord :Teamtraing; Crew Resource Management; Communication; Healthcare; Patient; Teamträning; Crew Resource Management; Kommunikation; Hälso- och;

  Sammanfattning : Fel och misstag relaterade till bristande kommunikation och brister i teamarbete sker inom sjukvården, vilket medför ett hot mot patientsäkerheten, framför allt i akuta situationer där snabba beslut måste tas och där liv står på spel. Forskningen visar att det är den mänskliga faktorn som är en bidragande orsak till dessa fel och misstag. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation och patientsäkerhet i teamarbetet på hybridsal – Operationssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Cecilia Lindberg; Ida Nykvist; [2018-07-10]
  Nyckelord :Teamarbete; hybridsal; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; kommunikation; crew resource management;

  Sammanfattning : Background: The hybrid procedure is a combination of endovascular technique and open surgery and is performed in a hybrid room where advanced X-ray equipment and a traditional operating room is combined. In the hybrid room, several different professions work together and the scrub nurse is usually a part of the team. LÄS MER

 3. 3. Systematic observation in healthcare: Utility and limitations of a threat and error management-based safety audit

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andrew Grose; [2018]
  Nyckelord :healthcare; systematic observation; threat and error management; patient safety; FLMU06; CRM; Crew Resource Management; teamwork; team performance; General Works;

  Sammanfattning : Improving teamwork has become a major safety goal for healthcare organizations. Audit tools currently available are useful, but they remain inadequate because they are reactive and fail to provide context for “the interaction between people and the operational context (i.e. LÄS MER

 4. 4. Västerås fem sydostligast blägna fornborgar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Bengt Falck-Hornkullare; [2018]
  Nyckelord :arkeologi; fornborgar;

  Sammanfattning : The five south-eastern archaeological sites in the Västerås district were probably built about 3000 years ago, thus during the younger Bronze Age. Building of fortresses was very resource-intensive, requiring large resources of materials, crew and food as well as a management and organization. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i ambulansteamet vid simulerade prehospitala patientfall : en kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tobias Johansson; Jenny Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Ambulansteam; Ambulanssjukvård; Crew Resource Management; CRM; Kommunikation;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvården blir allt viktigare i den moderna akutsjukvården då avancerad akutsjukvård kan utföras i prehospital miljö. World Health Organization menar att bristande kommunikation är orsaken till upp emot 70 procent av alla händelseavvikelser. LÄS MER