Sökning: "crime and violence"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden crime and violence.

 1. 1. LONG-TERM UNEMPLOYMENT, VIOLENT CRIME AND VIOLENCE-RELATED BEHAVIOUR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Natalia Eriksson; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a panel data study over 289 Swedish municipalities for the period of 2000–2018. The purpose of this study is to reinvestigate the relationship between long-term unemployment and violent crime, as well as alcohol-drugs-related behaviour. LÄS MER

 2. 2. Konsten att gestalta kriminalitet - En diskursanalys av svensk medias gestaltning av organiserad brottslighet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; gängvåld; gängkriminalitet; organiserad kriminalitet; kriminella nätverk; van Dijk; gestaltningsteori; Malmö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 26th of August 2019 Karolin Hakim was executed. Newspapers quickly established that she fell victim to the organized crime in Malmö. Later the same year, a fifteen-year-old boy died in a shooting outside a restaurant in the same city. These events contributed to the launching of multiple operations within the Swedish police department. LÄS MER

 3. 3. #MeToo, Men’s Sexual Violence against Women and the Chilling Effect of Defamation Lawsuits: A Feminist Critique of the Swedish Criminal Justice System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Damström; [2020]
  Nyckelord :#MeToo; Men s Sexual Violence against Women; Defamation; Swedish Criminal Justice; Feminist Critique; Freedom of Expression; International Human Rights Law; Women s Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : #MeToo became in 2017 a strong and successful movement in Sweden where women exercised their freedom of expression to question structural injustice and men’s sexual violence against women. The movement broke the silence and stigma about being victim of men’s sexual violence and helped fight impunity. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller att inte vara man : en kvalitativ studie om mäns konstruktion av maskulinitet genom våld i förundersökningsprotokoll vid grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Gross violation of women´s rights; Masculinity; Masculinity construction; Messerschmidt; Violence; Violence in close relationship; kvinnofridskränkning; Maskulinitet; Maskulinitetskonstruktion; Messerschmidt; Våld; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur våld i nära relation i sju fall av grov kvinnofridskränkning kan förstås utifrån Messerschmidts teori om konstruktionen av maskulinitet och brott. Syftet med studien är att undersöka hur orsakerna till våldet beskrivs i fallen samt hur gärningsmännen beskriver offrens roll i våldet. LÄS MER

 5. 5. "Dödsorsak: Kvinna" - En kvalitativ studie av polisanställdas och åklagares uppfattning om arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Moa Jonsson; Emelie Steen; Johanna Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Polisanställda; Verktyg; Våld i nära relation; Åklagare; Intimate partner violence; Police employees; Prosecutor; Tools; Women;

  Sammanfattning : Examensarbetets ämnesval fastställdes i samråd med en kontaktperson på Brottsoffer- och personssäkerhetssektionen region Syd. Trots tydlig ansvarsfördelning mellan polis-och åklagarmyndighet samt ett väl utarbetat metodstöd finns en problematik med att kvinnor inte upprätthåller sin initiala medverkan i utredningar. LÄS MER