Sökning: "crime victims"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade orden crime victims.

 1. 1. I skuggan av en brottsutredning: En rättssociologisk undersökning om Polismyndighetens brottsofferstöd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Weinz; [2022-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The judicial system in Sweden has a tradition of focusing on the perpetrator of the crime. The lesser focus on victims may lead to a decreased focus on victims’ human rights. This raises the question of how victims of crime obtain their right to health and healthcare. LÄS MER

 2. 2. THE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE AND THE COVID-19 PANDEMIC IN SWEDEN : A qualitative study exploring social workers’ views on how the COVID-19 Pandemic affected women who are victims of domestic violence

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Esther Bohman; Abimbola Zainab Olaoye; [2022]
  Nyckelord :Domestic violence; COVID- 19 pandemic; feminist theory; lockdowns; social isolation; Shadow pandemic; Sweden.;

  Sammanfattning : This report was the result of a study conducted in Stockholm County in Sweden. This study aimed to gain further understanding of how social workers working with domestic violence issues perceived how the COVID-19 pandemic affected women who are victims of domestic violence in Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Bakom varje livsstilskriminell så finns det oftast en kvinna” : - En kvalitativ studie om yrkesverksammas erfarenhet i arbetet med kvinnliga avhoppare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Stefanie Rudi; Jessiret Salas Ramos; Bleona Berisha; [2022]
  Nyckelord :Female defectors; Gang crime; Motivational factor; Perception of women; Professional; gängkriminalitet; kvinnliga avhoppare; kvinnosyn; motivationsfaktor; yrkesverksam;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur yrkesverksamma som inom verksamheter antingen möter eller fattar beslut om kvinnliga avhoppare, upplever sitt arbete. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades tematiskt. LÄS MER

 4. 4. Bör polisen få släktforska? En kritisk diskussion om polismyndighetens användning av kommersiella släktforskningsdatabaser i brottsutredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Afsén; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; EU-rätt; straffprocessrätt; släktforskning; DNA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har åtminstone två grova brottslingar kunnat dömas tack vare en ny utredningsmetod som prövats av amerikanska och den svenska polis-myndigheten. Metoden innebär att en detaljerad DNA-analys görs av ett spår från en brottsplats, och att resultatet jämförs med DNA som privatpersoner har skickat in till en kommersiell släktforskningsdatabas. LÄS MER

 5. 5. Människohandel för sexuella ändamål - Den moderna tidens slavhandel : En kvalitativ studie om hur svenska ideella organisationer arbetar med stöd och skydd till människohandelsoffer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandra Gröholt; [2022]
  Nyckelord :Human trafficking for sexual purposes; support and protection; gender-based violence; non-profit organizations; sexualised violence; sexual violence;

  Sammanfattning : We live in a world where slavery has taken on a new form. Even though the type of slavery we learn about in the history books has been abolished, slavery continues today through, among other things, the sex trade. LÄS MER