Sökning: "criminal liability"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden criminal liability.

 1. 1. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 2. 2. Grov oaktsamhet och sexsomni – En undersökning av om det straffrättsliga ansvaret för en tilltalad med känd sexsomni bör utvidgas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alessia Todaro Zander; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; oaktsam våldtäkt; sexsomni; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsåtsinvändningen om sexsomni har på senare år blivit alltmer förekommande på straffrättens område. Invändningen innebär att den tilltalade gör gällande att den sexuella handlingen som hen står åtalad för har företagits i sömnen och att uppsåt därmed saknats. LÄS MER

 3. 3. Pursuing Justice:The Criminal Liability of the Christian Clergy in the Cultural Genocide of Indigenous Peoples in Canada and Australia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Laura Leila Szücs; [2023]
  Nyckelord :Human Rights; Indigenous Rights; Genocide; Cultural Genocide; Stolen Generation; Residential School System; Canada; Australia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Indigenous populations often bore the brunt of Christian settler colonization resulting in marginalization, assimilation, Christianization, and cultural elimination. Most perpetrators of colonial injustices go unpunished and wrongdoings unacknowledged, barring the possibility of genuine international and national reconciliation for indigenous peoples. LÄS MER

 4. 4. Vad är passiv (o)frivillighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vendela Edström; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On June 1, 2018, a voluntariness requirement was introduced in the Swedish rape provision in Chapter 6, Section 1 of the Swedish Penal Code (BrB). The new requirement implies that the absence of mutual voluntariness forms the basis for criminal liability. LÄS MER

 5. 5. Anstiftarens ansvar vid error in persona : Betydelsen av den anstiftade gärningsmannens förväxling för gärningsmannen och anstiftarens ansvar i ljuset av NJA 2022 s. 675.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktorya Grigoryan; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : This is a thesis regarding the instigator’s intent in a case where the perpetrator, due to confusion, attacks another person, other than what the instigator had intended. The doctrine of error in persona and aberratio ictus is one of criminal law's most classic problems and highlights the conflict of intent when the act causes an intended result in an object other than intended. LÄS MER