Sökning: "criminal procedure"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden criminal procedure.

 1. 1. "The European Arrest Warrant: In Member States we trust, or do we? - Severe deficiencies in the EU Member States’ prisons raise challenges to the protection of fundamental rights"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Nordlund; [2023-09-07]
  Nyckelord :AFSJ; European Arrest Warrant; Fundamental rights; Mutual trust; Prison conditions;

  Sammanfattning : The European Arrest Warrant has been acclaimed for its success since it entered into force on 1 January 2004. The principles of mutual recognition and mutual trust, which initially were intended to ensure free movement within the internal market, became cornerstones of EU cooperation in criminal law matters. LÄS MER

 2. 2. Tidiga förhör i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Boltegård Blom; [2023]
  Nyckelord :processrätt; straffrätt; tidiga förhör; 35 kap. 15 § rättegångsbalken; videoförhör; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk straffprocessrätt har omedelbarhetsprincipen haft stor betydelse sedan rättegångsbalken infördes år 1948. Den innebär att domstolen bara ska döma över det som har framkommit under huvudförhandlingen. LÄS MER

 3. 3. Universell jurisdiktion i Sverige - Om regelsystemet som möjliggör och begränsar utövning av universell jurisdiktion i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Nilsson; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; internationell straffrätt; international criminal law; universell jurisdiktion; universal jurisdiction; universalitetsprincipen; the principle of universality; svensk domsrätt; jurisdiktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of universality constitutes a basis for jurisdiction under Swedish law. At the end of 2022, the Supreme Court delivered a precedent- setting decision dealing with how universal jurisdiction should be interpreted according to Swedish law. LÄS MER

 4. 4. En straffmätning i förändring och riskerna därtill : Analys av rättens bedömningar i de första kronvittnesdomarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Nordh; [2023]
  Nyckelord :kronvitte; kronvittnen; 29 kap. 5 a § brottsbalken; 29 kap. 5 a § andra stycket brottsbalken; 29:5a BRB; straffmätning; strafflindring;

  Sammanfattning : Det dödliga skjutvapenvåldet har mer än fördubblats de senaste tio åren vilket är ett resultat av den ökade gängkriminaliteten i det svenska samhället. Antalet ouppklarade brott kopplade till organiserad brottslighet har stigit. Den organiserade brottsligheten genomsyras av skrämselkapital och lojalitet. LÄS MER

 5. 5. Är tiden mogen för ett generellt prövningstillstånd? : En jämförelse av prövningstillståndets funktion i svensk och norsk straffprocessrätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albin Steen; [2023]
  Nyckelord :Processrätt; straffprocessrätt; prövningstillstånd; access to justice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER