Sökning: "criminal reporting"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden criminal reporting.

 1. 1. Sprängningar & Kalasjnikovs : En kritisk diskursanalys av rapporteringen om förortsgäng och mc-gäng i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Morenius Kajsa; Roth Jimmy; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; othering; agenda-setting; framing; mc-gäng; gängkriminalitet; Hells Angels; Bandidos; förortsgäng.;

  Sammanfattning : In the aftermath of the conflict between motorcycle clubs Hells Angels and Bandidos in the 90´s, with shootings that resulted in many casulties it seems that they have been silent since then. When a new conflict between gangs from the suburbs emerge it seems that they had taken the place of the motorcycle clubs in news media as the worst criminals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ett riggat spel för hjärter dam -En kvalitativ studie om kvinnors tillit och betydelsen av den offentliga debatten omrättsväsendets hantering av sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Forsberg; Olov Sundström; [2021]
  Nyckelord :Trust; unsaftey; women; criminal justice system; norms; sexual crime; Tillit; otrygghet; kvinnor; rättsväsendet; normer; sexualbrott;

  Sammanfattning : How the Swedish criminal justice system deals with sexual crime has been a widely debatedtopic in recent years and the debate uses media as its main stage. State investigations haveexpressed concerns that the way the media portrays the criminal justice system in a negativeway can affect women’s trust in the system. LÄS MER

 3. 3. ”Han har valt ut sina offer. De som varit mörkhyade har attackerats.” : Skolattacken i Trollhättan – En jämförelse mellan Aftonbladet och TTELA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Malin Lindberg; Alice Robertsson; [2021]
  Nyckelord :Local newspaper; national newspaper; content comparison; framing; news values; othering; crime; criminal reporting;

  Sammanfattning : On the 22nd October 2015 Anton Lundin Pettersson attacked students with a sword at Kronan elementary school, in the Swedish city of Trollhättan. The school is locally known to have many students with different immigrant backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Inifrån rättssalen – En undersökning om den skriftliga liverapporteringens inverkan på rättssäkerheten i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonna Johansson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; direktrapportering; rättssäkerhet; förhandlingsoffentlighet; liverapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska rätten föreskriver att vittne inte får närvara vid huvudförhandlingen innan de avlägger sitt vittnesmål. Det ankommer på rätten att kontrollera att vittnet inte finns i förhandlingssalen, men det finns ingen skyldighet för vittnet att undvika att ta del av målet på andra sätt – exempelvis genom att följa nyhetsrapporteringen i media. LÄS MER

 5. 5. "NO ONE CARES WHAT HAPPENS TO A GYPSY" Conceptualisation and Reasons for Underreporting of Hate Crime by the EU Citizens of Roma Descent in Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Defne Murt; [2021]
  Nyckelord :hate crime; reporting; lifestyle routine activity theory; cost-benefit theory; EU citizens of Roma descent; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objectives: Romania joined to European Union (EU) in 2007. Consequently, the number of EU citizens of Roma descent increased in Sweden as the movement of freedom was granted. This study attempts to understand the conceptualisation and reason for underreporting hate crimes in Malmö, Sweden. LÄS MER