Sökning: "criminality"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet criminality.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
  Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

  Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

 3. 3. Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg Pepeljak; [2024]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; våld; kriminalitet; utanförskap; socialklass; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. LÄS MER

 4. 4. Uppväxt med ekonomiskt bistånd : En litteraturstudie om risker under barndom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Rubin; [2024]
  Nyckelord : Economic assistance ; child; affect; outcomes; stigma;

  Sammanfattning : Denna studie syftar på att visa vilka risker det finns för barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en ekonomisk hjälp för de som inte kan försörja sig och sin familj. Metoden som använts i studien var scoping study med ett teoretiskt perspektiv av stigma. LÄS MER

 5. 5. Stopp, samhällets kropp (?)

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Viktor; Elin Melin; [2024]
  Nyckelord :criminal politics and criminality; governmentality; discourse analysis; government declarations; democratic values; Sweden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The medial coverage as well as political interest of criminal rates in Sweden has increased over the years, especially regarding organized crime. Therefore this study aims to investigate how the discourse within criminal politics in Sweden has evolved during the last two terms. LÄS MER