Sökning: "criminality"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet criminality.

 1. 1. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Westberg; Sara Zebardast; [2020-06-02]
  Nyckelord :Exitprocessen; desistance; kriminalitet; vändpunkt; turning point; generativity; knifing off; sociala band; stämpling; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study was to look more closely at what the process looks like when an individual wants to leave criminality. Our two research questions highlights the meaningful factors to take a step back from criminality, but we also have one question that highlights what kind of support the individual who wants to leave criminality gets. LÄS MER

 2. 2. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 3. 3. Fältarbetets uppsökande natur - En kvalitativ studie om fältarbetares arbetssätt och eventuella svårigheter som uppstår

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ajsa Hadzic; Samir Bezzina; [2020]
  Nyckelord :outreach work; youth criminality; work methods; communication; relation; unpredictable nature of outreach work;

  Sammanfattning : The primary purpose of this thesis was to examine the work methods implemented by outreach workers in their interaction with at risk youths. The secondary purpose was to research the possible difficulties that may occur and the tactics to deal with these difficulties. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan Socialtjänst och skolan gällande unga brottslingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Pegah Hajimohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; collaboration; criminality; delinquency; school; social service; systematic literature reviw;

  Sammanfattning : Children that are at risk for starting a criminal path in their adolescence is asocietal issue. It is the society’s responsibility to prevent juvenile delinquency.Social services are responsible to prevent this issue by providing support tochildren, to prohibit them from going down the wrong path. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller att inte vara man : en kvalitativ studie om mäns konstruktion av maskulinitet genom våld i förundersökningsprotokoll vid grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Gross violation of women´s rights; Masculinity; Masculinity construction; Messerschmidt; Violence; Violence in close relationship; kvinnofridskränkning; Maskulinitet; Maskulinitetskonstruktion; Messerschmidt; Våld; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur våld i nära relation i sju fall av grov kvinnofridskränkning kan förstås utifrån Messerschmidts teori om konstruktionen av maskulinitet och brott. Syftet med studien är att undersöka hur orsakerna till våldet beskrivs i fallen samt hur gärningsmännen beskriver offrens roll i våldet. LÄS MER