Sökning: "criminality"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet criminality.

 1. 1. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 2. 2. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. "Man tror att det är enda livet som finns" : En kvalitativ studie om före detta kriminellas syn på sin väg in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rima Khader; Valentina Cuellar Arbelaez; [2020]
  Nyckelord :Keywords: criminality; path to criminality; former criminal; divergent; peers; attachment; commitment; involvement; beliefs.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This was a qualitative study about former criminals’ path to criminality and the study consisted of semi structured interviews with six former criminals. The aim of the study was to gain knowledge on why people turn to criminality. LÄS MER

 4. 4. Vad är ett frivilligt deltagande? - En utredning om våldtäktslagstiftningens frivillighetsrekvisit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Danielsen; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; våldtäkt; frivillighet; frivilligt deltagande; samtyckeslagen; rape law; voluntary participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den nya våldtäktslagstiftningen med fokus på frivilligt deltagande. Syftet är att utreda vad ett frivilligt deltagande är och hur rekvisitet ska förstås. Lagstiftningen granskas kritiskt och arbetet ifrågasätter avsaknaden av ett absolut krav på frivillighetsrekvisitet. LÄS MER

 5. 5. Att vara en god förälder - En rättspolitisk utvärdering av föräldrars principalansvar för sina barns brottslighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Englund; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; strikt skadeståndsansvar; principalansvar; föräldrar.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER