Sökning: "criminalization"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet criminalization.

 1. 1. Låt den rätte komma in: En kritisk granskning av lagen om tillträdesförbud till butik utifrån kriterierna för generell kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Herrlander; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; straffsanktionerade individuella förbud; kriminalisering; regeringsformen; rätten att röra sig fritt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crime and disorderly conduct, which are affecting Swedish retail trade, have been a problem in which several preventive measures have been taken. The store owners right to property is violated as a result of the problem with crime in the retail trade. LÄS MER

 2. 2. Angående obarmhärtiga samariter och vad som bör göras åt dem : En idékritik av obarmhärtig samarit-lagar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Södermark; [2021]
  Nyckelord :Bad Samaritan; Punishment; Consequentialism; Retributivism;

  Sammanfattning : What ought to be criminalized? There are many different answers to this question and the justifications vary widely. There are some things that most people seem to be able to agree onbut the opposite is very much true of other behaviors, examples that spring to mind are drugs, prostitution and gambling. LÄS MER

 3. 3. Samröresbrottet - en rättfärdigad kriminalisering eller ett resultat av irrationell brottskontroll?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paula Hafner; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; terrorism; brottskontroll; osjälvständiga brott; rättfärdigad kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har sett omfattande kriminalisering av terroristbrottslighet. De flesta av de terroristbrott som har införts i svensk rätt är ett resultat av internationella och EU-rättsliga förpliktelser. Oftast har dessa kriminaliseringsåtaganden inneburit att gärningar på väldigt tidigt förberedande stadium har kriminaliserats. LÄS MER

 4. 4. Är gräset grönare på andra sidan? En kvalitativ innehållsanalys av hur debattartiklar framställer konsekvenser av en legalisering av cannabis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Heidi Rees; Huyen Ngo; [2021]
  Nyckelord :cannabis; addiction; legalization; criminalization consequences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how debate articles in Swedish newspapers manufacture the consequences of legalizing cannabis, in two different time periods, 2005 to 2010 and 2015 to 2020. The study is based on a qualitative content analysis of 59 debate articles from five different Swedish newspapers. LÄS MER

 5. 5. Motiverat från allmän synpunkt - Ett minskat straffhot vid upphovsrättsliga intrång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property; upphovsrätt; copyright; åtalsprövningsregler; prosecution rules; straffprocessrätt; criminal procedure law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett rättsområde i ständig förändring. Den svenska upphovsrättslagstiftningen påverkas till stor del av både EU-medlemskapet och internationella konventioner. I september 2020 införde lagstiftaren brottet grovt upp-hovsrättsbrott med en högre straffskala. LÄS MER