Sökning: "crip theory"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden crip theory.

 1. 1. "Det är nödvändigt att formulera ramar" : En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Emelie Hedvall; [2020]
  Nyckelord :sex education; special school; Skolverket; crip theory; critical discourse analysis; sexuality; disabilities;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine the educational material ​Sex- och samlevnadsundervsining i särskola (2014), directed to teachers in schools for children with disabilities. The material is produced by Skolverket (the Swedish National Agency for Education) and aim to support teachers in their sexuality education classes. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar i högre utbildning. : En studie gjord utifrån studenters upplevelser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Zoric; [2020]
  Nyckelord :students with disabilities in higher education; accessibility; inaccessibility; crip theory; identity; exclusion; UDL; SEd; studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; tillgänglighet; otillgänglighet; cripteorin; identitet; exklusion; UDL; Sed.;

  Sammanfattning : Accessibility is mostly understood and defined by law and practice. The concept therefore needs to be problematized and deepened by those whom it actually concerns; students with disabilities. The aim of this study was to examine how students with disabilities are experiencing accessibility and inaccessibility in higher education in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Funktionsvariation i skönlitteratur : En litteraturstudie med fokus på hur funktionsvariationer skildras i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Berglund; [2020]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskriminering; narrativanalys; hermeneutik; crip theory Louise Rosenblatt; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur det i kursen Svenska 1 på gymnasiet går att arbeta med två skönlitterära verk, Hannahs hemlighet och Undret, för att skapa medvetenhet om diskriminering utifrån temat funktionsvariation. Studien ämnar ge förslag till hur det går att arbeta med frågor kring funktionalitet i svenskundervisningen samt till att styrka användningen av skönlitteratur vid arbete med värdegrundsfrågor. LÄS MER

 4. 4. "Hade hon blivit en mäktig influencer?" : En fallstudie av Arbetsförmedlingens kampanj Gör Plats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Frida Eriksson; [2020]
  Nyckelord :representation; call-out culture; disability; advertising;

  Sammanfattning : This case study examines a widely criticized part of an advertising campaign published by the Swedish Public Employment Service. The criticized picture is a montage that features one of Sweden’s largest influencers, Therese Lindgren’s, head edited onto the body of the disabled influencer Natalie Eriksson. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek tillgängliga för alla? : En undersökning av bibliotekens upplevda tillgänglighet för användare med autismspektrumtillstånd

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lena Jansson; [2019]
  Nyckelord :Library; Autism spectrum disorder; Accessibility; Websites; Crip theory; Bibliotek; autismspektrumtillstånd; tillgänglighet; webbplatser; cripteori;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to study how a group of people diagnosed with autism spectrum disorder experience a visit to the library. By interviewing them I hoped to hear their thoughts on noise, lighting and the over all library environment. LÄS MER