Sökning: "crip theory"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden crip theory.

 1. 1. Blindheten inom svensk stadsplanering : Hur staden kan studeras med hjälp av kunskap och upplevelser från personer med blindhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :blindness; visual impairment; disability; urban planning; social sustainability; senses; crip theory; universal design; accessibility; usability; blindhet; synnedsättning; funktionsvariation; funktionsnedsättning; stadsplanering; social hållbarhet; sinnen; cripteori; universell design; tillgänglighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Stadsplanering och arkitektur har traditionellt sett prioriterat visuella värden i staden över andra sinnliga upplevelser. Synen dominans tillsammans med normen able-bodiedness ”den friska kroppen” inom yrkesgruppen gör att personer med blindhets erfarenheter och upplevelser blir exkluderade från samtalet om stadens utformning. LÄS MER

 2. 2. En villkorad sexualitet : En kvalitativ intervjustudie om personalens förståelse och bemötande kring sexualitet hos människor med intellektuella funktionsnedsättningar på serviceboenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gustav Jansson; Danielle Svensson; [2019]
  Nyckelord :care staff; comprehending sexuality; addressing sexuality; intellectual disabilities and sexuality; social norms.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how residential care staff, comprehend and address sexuality among people with intellectual disabilities through communication and action. This study was performed with a qualitative method and seven semi-structured interviews was carried out with staff from different disability homes in Skåne. LÄS MER

 3. 3. Rätten att vara en sexuell varelse - men hur? : Föreställningar i särskolan om sexualitet och samlevnad gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ogestad; [2018]
  Nyckelord :Ability; approach; cohabitation; crip theory; disabilities; educators; empowerment; identity; intellectual; norm critical perspective; normality; perceptions; right; sex; sex and cohabitation education; sexuality; special needs upper secondary school; Cripteori; empowerment; funktionsnedsättning; föreställningar; förmåga; granskning; gymnasiesärskola; identitet; intellektuell; normalitet; normkritiskt perspektiv; pedagoger; rättighet; samlevnad; sex; sex- och samlevnadsundervisning; sexualitet; särskola; undervisning;

  Sammanfattning : Arbetet i särskolan ska förbereda för vuxenlivet, och sex- och samlevnadsundervisningen ska bedrivas utifrån ett främjande perspektiv med fokus på sexualitet, identitet, normer och jämställdhet. I Skolinspektionens aktuella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen framkommer betydande brister. LÄS MER

 4. 4. Röster från marginalen : Perspektiv på bibliotekets tillgänglighet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andi Reimann; [2018]
  Nyckelord :library; accessibility; disability; disability studies; normativity; criptheory; bibliotek; tillgänglighet; funktionsnedsättning; normbrytande funktionsvariation; normkritik; cripteori;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the definition of ”accessibility” in regulatory documents for libraries and to study the actual accessibility at Malmö main public library through surveys and a group interview. The study is based on theoretical perspectives like postmodernism, disability studies, queer- and crip theory. LÄS MER

 5. 5. NEOLIBERAL CAPITALISM AND DEBILITATION: A case study of disability, political economy & environment in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Jamie Woodworth; [2017]
  Nyckelord :Prognosis; Risk; Labor; Marxism; Crip Theory; Gender Studies; Environment; Disability; Human Ecology; Body Politics; Neoliberalism; Capitalism; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how disability can be mobilised as an analytical category in a critique of neoliberal capitalism as it affects laborers, their bodies, and their socio-economic as well as ecological environment. In particular, I unpack how and why the body is rendered able and unable by political economy, and how the labor market instantiates hegemonic norms of ability. LÄS MER