Sökning: "crip time"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden crip time.

 1. 1. Människor och barn : En genusvetenskaplig studie av ålderskonstruktioner i tidningarna/tidskrifterna Bang, Dagens Nyheter, Föräldrar & Barn, KP och Land

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :My Bodell; [2016]
  Nyckelord :age; ageism; children; adults; queer theory; crip theory; intersectionality; parenthood; discourse analysis; ålder; ålderism; barn; vuxna; kritisk åldersforskning; queerteori; cripteori; intersektionalitet; arbetslinjen; föräldraskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den genusvetenskapliga forskningen uppmärksammar idag flera olika maktordningar och intra-aktionen dem emellan. Aspekten ålder är emellertid relativt förbisedd, och vuxna och vuxenhet en omarkerad norm. LÄS MER

 2. 2. "Väck inte den björn som sover" En studie av omgivningens sexuell normer kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Lindvall; [2015]
  Nyckelord :Cripteori; HBTQ; Intellektuella funktionsnedsättningar; Sexualitet; Sexuella normer; Sexuella värdehierarki;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillviss grad är begränsade i deras sätt att uttrycka en sexuell identitet, på grund avbegränsade nätverk. Det har också visats att personer med intellektuellafunktionsnedsättningar som identifierar sig med en hbtq-läggning är mer utsatta förnegativa fördomar och begränsande möjligheter. LÄS MER