Sökning: "crisis and grief"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden crisis and grief.

 1. 1. Losing the silver lining - Swedish social workers’ experiences of the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktoria Forsberg; [2021-06-29]
  Nyckelord :Social work; COVID-19; Feelings; Challenges; Opportunities;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic social services were seen as vital for society but in Sweden, the Public Health Authority advised all citizens to limit meetings with others outside of their own household which complicated needs assessment in social work. Additionally, a vulnerable group for getting severely ill of COVID-19 was older people. LÄS MER

 2. 2. När det otänkbara inträffar : personers erfarenheter av plötslig förlust av familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jannika Bengtsson; Frida Hovbrandt; [2021]
  Nyckelord :Sorg; förlust; plötsligt dödsfall;

  Sammanfattning : The sudden and unforeseen death of a family member is a major adjustment and traumatic crisis, characterized by loss of control, chaos and grief. Complications to a prolonged grief process include PTSD as well as other mental and somatic illness. LÄS MER

 3. 3. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att avbryta hjärt- och lungräddning inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Andersson; [2021]
  Nyckelord :hjärtstopp; hjärtlungräddning; avbryta; ambulanss cardiac arrest; cardiopulmonary rescue; termination; ambulance nurse: experience; stress; prehospital care; qualitative method; sjuksköterskan: upplevelse; stress; prehospital vård; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Varje år sker omkring sextusen hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast tio procent beräknas överleva. Ambulanssjuksköterskan har riktlinjer för hur hon ska påbörja, genomföra och eventuellt avsluta en hjärtlungräddning prehospitalt. Frågan om att avbryta en hjärtlungräddning är studerad i begränsad omfattning. LÄS MER

 5. 5. "Möta dem där de är" : En kvalitativ studie om samtalsstöd till ungdomar i kris och sorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefin Grevlund; Linea Mörck; [2021]
  Nyckelord :Alliance; crisis; grief; adolescents; counseling; Allians; kris; sorg; ungdomar; stödsamtal;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate from the perspective of professional supportive counselors and therapists how they approach adolescents in their grief and crisis management. This study was based on six semi-structured interviews with school counselors, a counselor on a youth clinic and a psychotherapist. LÄS MER