Sökning: "crisis preparedness"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden crisis preparedness.

 1. 1. The thinking of New Public Governance in Swedish crisis preparedness: A case study of The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lydia Douglasdotter; [2023-01-23]
  Nyckelord :Collaboration; Natural disasters; The Swedish Civil Contingencies Agency; MSB; Co-production; New Public Governance; NPG;

  Sammanfattning : During 2021, a rising number of natural disasters occurred across Europe. Such events evoke passionate debates concerning guilt, accountability and regarding the division of responsibilities for crisis preparedness. LÄS MER

 2. 2. ”NÄRHET, GEMENSKAP OCH VILJA” : Ett landsbygdsperspektiv på svensk krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindström; [2023]
  Nyckelord :Social capital; community resilience; rural community; informal household preparedness;

  Sammanfattning : This study aims to apply a rural perspective in an area where the politics assume an urban norm. Considering the special circumstances in the rural areas of Sweden in terms of geographics and access to services it is substantial to map in what ways these areas differ from the urban life. LÄS MER

 3. 3. Effects of Prolonged Electricity Supply Disruptions on Critical Entities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :André Hansson; [2023]
  Nyckelord :vital societal function; VSF; critical entity; CE; vital societal entity; VSE; critical infrastructure; CI; critical flow; prolonged outage; electricity supply disruption; preparedness; total defence; civil defence; civil preparedness; crisis preparedness; grey zone; critical entities resilience; CER; hybrid warfare; energy security; societal resilience; cascading effect; dependencies; interdependencies; long-term disruption; power outage; power disruption; consequences; outage; samhällsviktig verksamhet; kritisk infrastruktur; totalförsvar; beredskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates Swedish critical entities (CEs) ability to maintain function during up to three months of electricity supply disruptions. It also examines possible improvement measures, and how contextual cases (grey zone, heightened state of alert, war) influence CEs’ ability to maintain function during electricity supply disruptions. LÄS MER

 4. 4. Universitetsstudenters hemberedskap : relaterat till personlighetsdimensioner, demografiska variabler och attityd till egen hemberedskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Reutlert; Daniel Karlberg; [2023]
  Nyckelord :home preparedness; stockpiling; personality traits; five-factor model of personality; social crisis management; hemberedskap; lagring; personlighetsegenskaper; femfaktormodellen; samhällelig krishantering;

  Sammanfattning : Världen har i nuläget ett sämre säkerhetsläge än på länge, där Sverige kan behöva förbereda sig för en eventuell samhällskris. Hemberedskap är därmed ett begrepp som blir alltmer relevant i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Ett skyddsrum för kulturarvet? : En komparativ undersökning av Riksarkivets och Rigsarkivets krisberedskap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Annika Haugsöen; [2023]
  Nyckelord :ABM; Arkivvetenskap; krisberedskap; krismedvetande; kulturarv; samhällskris; naturkatastrof; väpnad konflikt; bevarande; lagrum; riksarkiv; Sverige; Danmark; – ALM; Archival science; crisis preparedness; crisis consciousness; cultural heritage; social crisis; natural disaster; armed conflict; appraisal; formal frameworks; national archives; Sweden; Denmark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to investigate how crisis preparedness is conducted in the Swedish and Danish archive sector and specifically the national archives in Sweden and Denmark. The research questions asked are: 1. Which crisis consciousness do the Swedish and Danish national archives have? 2. LÄS MER