Sökning: "critical literature"

Visar resultat 1 - 5 av 1416 uppsatser innehållade orden critical literature.

 1. 1. Brister i akuta konventionella röntgenremisser i norra Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonatan Karlsson; Nathalie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :radiography; radiology; emergency x-ray referrals; referral criteria; radiographer; radiografi; radiologi; akut röntgenremiss; remisskriterier; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion Röntgenremissen ligger till grund för röntgensjuksköterskan och radiologens planering och utförande av undersökning. Det är av stor vikt att remitterande läkare skriver en informativ och relevant remiss för att röntgensjuksköterskor ska ha möjlighet att utföra ett patient- och personalsäkert arbete som samtidigt är effektivt. LÄS MER

 2. 2. Den intrinsica fotmuskelstyrkans inverkan på sprint- och hopprestanda samt balans hos friska individer i åldern 14 till 55 år: En systematisk litteraturgranskning och narrativ syntetiserande analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christer Jansson; Ludvig Milton; [2021]
  Nyckelord :IFM; intrinsic foot muscle; toe flexor strength; jump; sprint; balance; IFM; intrinsica fotmuskler; fotmuskelstyrka; tåflexor; hopp; sprint; balans;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrinsica fotmusklerna (IFM) har potential att påverka idrottslig prestation som hopp, sprint samt balans direkt genom påverkan av muskelstyrkan eller indirekt genom påverkan på det mediala-longitudinella fotvalvet. Ett växande antalet studier visar samband mellan träning av IFM och idrottslig prestation, dock råder ingen konsensus och motstridiga resultat finns. LÄS MER

 3. 3. Feminist and Queer Noisemaking: An Exploration of Gender and Sexuality in Electronic Art Music

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Mollie Ruck; [2020-11-24]
  Nyckelord :Gender; art music; queerness; queer theory; music; composition; musicology; sound studies;

  Sammanfattning : Men can be said to dominate the music industry, especially when it comes to composers and musicians who create experimental music and sounds which fall outside of mainstream music.Women and members of the LGBTQ+ community remain minorities within these genres, with little research being done on queer and feminist perspectives. LÄS MER

 4. 4. ONBOARDING XMOOC PROJECT TEAMS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristin Erika Hull; [2020-11-17]
  Nyckelord :MOOC; instructor; onboard; ADDIE; 70-20-10; constructive alignment; TPACK;

  Sammanfattning : Purpose: The goal was to design and test a best-practice Onboarding approach, informed byliterature and an instructor survey, to address challenges in executing MOOC projects,and to improve the Onboarding experience for MOOC instructors and project teams.Theory: The author compiled challenges and best practices into the ADDIE framework asinspiration for selecting critical learning objectives for an Onboarding curriculum,employing the 70-20-10 model (McCall, Lombardo, Lombardo, & Morrison, 1988). LÄS MER

 5. 5. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS STUDENTS’ CONCEPTION OF ESD/SD AND DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING

  Master-uppsats,

  Författare :Kubista Barbora; [2020-10-27]
  Nyckelord :Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Online learning; ICT; Critical thinking; Adult learning;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine students' beliefs about "education for sustainable development", "sustainable development" and development of critical thinking after experiencing online interactions with peers and teachers in an online programme focused on education for sustainable development (Education for Sustainable Development Master´s Programme at University of Gothenburg). Theory: Four concepts were introduced to bring together the theoretical framework; "education for sustainable development", "online learning environment", "adult learning" and "critical thinking". LÄS MER