Sökning: "critical success factors strategy"

Visar resultat 21 - 25 av 75 uppsatser innehållade orden critical success factors strategy.

 1. 21. Strategisk kompetensutveckling : En organisations strategiska förhållningssätt till kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Söderlind; Österdahl Michaela; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur en kompetensbaserad personalstrategi ter sig inom en organisation. Då det är ett brett område har en avgränsning gjorts och det är enbart kompetensutveckling som berörs. Syftet är att skapa förståelse för det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling inom en organisation. LÄS MER

 2. 22. Värdeskapande genom modularisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Linnea Gimbringer; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens kunder har höga krav när det kommer till vilka produkter de väljer att köpa. För att kunna tillgodose kundernas krav fordras av de tillverkande företagen att de kan hantera komplexitet i sin produktion och samtidigt kunna följa med i marknadsförändringar. LÄS MER

 3. 23. Värdeskapande genom modularisering

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Fabian von Yxkull; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens kunder har höga krav när det kommer till vilka produkter de väljer att köpa. För att kunna tillgodose kundernas krav fordras av de tillverkande företagen att de kan hantera komplexitet i sin produktion och samtidigt kunna följa med i marknadsförändringar. LÄS MER

 4. 24. Analytics for Management : En modell som beskriver framtagandet av ett beslutsunderlag där rätt mätetal visualiseras på rätt sätt utifrån en formulerad strategi

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kvalitetsteknik; Linköpings universitet/KvalitetsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Louise Sandén; Tanima Chowdhury; [2015]
  Nyckelord :Analytics; Strategic Management; Process Measurement; Key Performance Indicators; Decision Making Tools; Visualizing metrics; Analytics; Strategiarbete; Processmätning; Key Performance Indicators KPI:er ; Beslutsunderlag; Visualisering av mätetal;

  Sammanfattning : Hur strategiarbete och processmätning bör gå till behandlas i befintliga teorier var för sig även om vikten av att sammankoppla dessa också beskrivs. Dock anses det saknas en enhetlig modell som förenar strategiarbete och processmätningar fullt ut och beskriver hur genomförandet praktiskt ska gå till. LÄS MER

 5. 25. Critical Success Factors for Leveraging Online Platforms for Open Innovation - A Case Study of the Innovation Intermediary Hosted by Skåne Food Innovation Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Caroline Brandt; Caroline Dimberg; [2015]
  Nyckelord :Open Innovation Platform; Critical Success Factors; OpenUp; SFIN; Innovation Intermediary; Innovation Challenge; Innovation Contest; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a world where innovative solutions can emerge from anyone, anywhere at any time, it has become imperative for companies to learn how to take advantage of this widespread abundance of knowledge. One way, through which organizations can access this external expertise, is by hosting online communities that facilitates interactions with external stakeholders. LÄS MER