Sökning: "criticism of civilization"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden criticism of civilization.

 1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 2. 2. Tillbaka till framtiden : (Ett studium av) nejsägande framtidsrevolutionärer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Catherine Crole-Rees; [2018]
  Nyckelord :ideology; modernity; individuality; social movements; criticism of civilization; self-sufficient household; ideologi; modernitet; individualitet; sociala rörelser; civilisationskritik; självhushållning;

  Sammanfattning : The Swedish magazine Åter, which offers a forum for people with an interest in making a self-sufficient household, constitutes the material for this study. The magazine is exemined with an interest in finding outspoken and unspoken ideological values that may be considered as the motivation to actively choose an alternative lifestyle such as the one a self-sufficient household represents. LÄS MER

 3. 3. Mellan europeisk kris och amerikansk utopi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Lisa Eriksson Norberg; [2013]
  Nyckelord :Swedish authors; 20th century; USA; travel books; crisis; modernity; postmodernity; future images; intellectual history; utopia; civilization criticism; Cultural Sciences; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In this thesis I study depictions of USA in works written by the two Swedish authors Anna Lenah Elgström (1884-1968) and Lars Gustafsson (1936- ). The purpose is to shed light on the expressions of modernity in crisis in their depictions of the USA. LÄS MER

 4. 4. Skyddsrum och kärnvapen : En diskursanalys av 1950- och 1960-talets försvars- och civilförsvarsdebatt i svensk press

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Peter Bennesved; [2012]
  Nyckelord :civilförsvar; kalla kriget; kärnvapen; försvar; svensk politik;

  Sammanfattning : Shelters and Nuclear weaponsA discourse analysis of the Swedish defense and civil defense debate during the Cold warSweden during the Cold War set into motion one of the world’slargest civil defense policies at the time, second only to neutral Switzerland. The governments expenditure was far greater per capita than both that of USA and Soviet Union and included massive evacuation plans for Stockholm and other large cities in Sweden, with the hopeful expectation to bring down the amount of people in each of them to 15000 in case of a foreign hostile nuclear attack. LÄS MER