Sökning: "criticism of modernization"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden criticism of modernization.

 1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 2. 2. Brace yourselves, meme ban is coming (?) - En undersökning av det nya copyrightdirektivet i ljuset av yttrandefriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Sandin; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; immaterialrätt; copyrightdirektivet; yttrandefrihet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the rise of the internet, the copyright legislation has been forced to modernize to be able to cope with situations where copyright protected materials are spread across the internet in new ways and in a greater magnitude than before. Through file sharing, streaming and sharing of material via social media platforms protected work can easily be spread to large groups. LÄS MER

 3. 3. Green Infrastructure a line of trees or a philosophy? A study of a contested concept at the County Administrative Board of Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Wösel Thoresen; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; landscape; political ecology; biodiversity; environmental governance; ecological modernization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Landscape fragmentation and decreasing habitat areas poses a threat to biodiversity worldwide. Green infrastructure has developed as a conservation approach promoting habitat connectivity on a landscape scale. However, green infrastructure is much more than a network of natural structures and elements enabling species movement. LÄS MER

 4. 4. Landsbygdens uttolkare - Bilder av landsbygdens relation till samhällets modernisering: en undersökning av Lantbruksförbundets Tidskriftsförlags bokutgivningar under 1940-talet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Biström; [2017-04-11]
  Nyckelord :landsbygd; modernisering; alternativ modernitet; pastorala ideal; berättelseanalys;

  Sammanfattning : "The rural" contains a broad set of ideas concerning what is regarded as central aspects of human life and culture. The countryside is often used to visualize certain aspects of humanity, such as how human life is most ideally lived and how progress in society is expressed. LÄS MER

 5. 5. A Study on Chinese Teachers’ Experiences and Perceptions of Gender Roles and How it Affects Work, Family and Students

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Shuang Han; [2016]
  Nyckelord :gender difference at workplace; gender difference at home; gender in classroom; parents’ role in family;

  Sammanfattning : This research is a case study focusing on a group of Chinese teachers working in a senior high school in northern China. It seeks to explore their experiences and perceptions of gender roles, both in the workplace and at home. LÄS MER