Sökning: "crm store"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden crm store.

 1. 1. A tailored web-based system for managing and attracting customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carl Anton Gustavsson; Elis Indebetou; Filip Von Knorring; Erik Larsson; Nils Persson; Ramez Shakarna; [2023]
  Nyckelord :CRM;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör utvecklingen av ett kundhanteringssystem (CRM) och en webbsida för Minafribrev, ett finansbolag, i syfte att förbättra kundinteraktioner och relationshantering. Målet var att utveckla ett system som kunde användas för att effektivt hantera kundaktiviteter och att lagra relevant data som kontaktinformation, information om möten, och att hantera kundrelaterade uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Customer Relationships and Physical Stores in Omnichannel Context: A Qualitative Study of Retail Brand and Store Manager Perspectives

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Song Thu Nguyen; Joo Won Lee; [2023]
  Nyckelord :Customer Relationships; Physical Stores; Omnichannel Context; Retailing; CRM; Relationship Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research paper delves into the complex domain of customer relationships within the physical stores of an omnichannel context. The primary objective is to provide a comprehensive understanding of the strategic management of these relationships by retail brands and store managers. LÄS MER

 3. 3. RETAIL IS DETAIL : Customers’ Attraction to Physical Retail Stores Within Consumer Electronics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Customer Experience; Customer relationship; E-commerce; Customer service; Physical stores; Retail industry; Consumer electronics; Elgiganten; CRM;

  Sammanfattning : Most companies' desire is to create customer relationships and the working methods have changed as a result of the increased e-commerce. Because of digitalization, the retailing field has changed dramatically. Consequently, physical stores are facing competition from online companies. LÄS MER

 4. 4. CRM systems management and use : From retail stores perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Broman; Patricia Lundin; [2017]
  Nyckelord :CRM systems; Customer Relationship Management systems; Retail market; Store level; customer relationships;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how stores in the retail sector and in business to consumers´ relations, are engaged in the CRM systems use and management. The purpose is also to see if the information that is gathered by the headquarters is transferred down to the stores. LÄS MER

 5. 5. Get consumers walk into the sustainability talk : an analysis of consumers' sustainability perception via business’s sustainable practice, focusing on a case study from IKEA

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Xiao Yang; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability science; sustainability awareness; sustainability value; consumer; Social Sciences;

  Sammanfattning : As more and more companies are realizing the importance to integrate sustainability with their economic prosperity development, Triple Bottom Line functions as companies' Polaris to guide them to incorporate "People, Planet" considerations into their "Profit" seeking goal. Corporate social responsibility initiatives are adopted by many companies. LÄS MER