Sökning: "crohn s sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden crohn s sjukdom.

 1. 1. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

 2. 2. Att leva med Crohns sjukdom och ulcerös kolit : en litteraturöversikt över patienters upplevelser av det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Frostell; Annika Stark; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; Quality of life; Callista Roy; Patients experience; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Crohns sjukdom; Ulcerös kolit; Livskvalitet; Callista Roy; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar som under de senaste decennierna har ökat påtagligt. De kan drabba människor i alla åldrar och ha en negativ påverkan på patienternas livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Sjukdomsrelaterad oro hos personer med Crohns sjukdom- en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Monica Wåhlin; [2015]
  Nyckelord :Crohn´s disease; inflammatory bowel disease; patient-centered care; qualitative research; worries; Crohns sjukdom; inflammatorisk tarmsjukdom; kvalitativ forskning; oro; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kronisk oförutsägbar sjukdom som Crohns sjukdom framkallar fysisk, psykologisk och social stress. Sjukdomen påverkar vardagen, försämrar livskvalitet och skapar oro. För att bedriva personcentrerad vård krävs insikt i hur denna oro upplevs. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av att leva med en livslång tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pettersson Karin; Marthina Bodemark Korkkinen; [2014]
  Nyckelord :IBD; Chrohn´s disease; ulcerative colitis; patient experiences; adults; suffering; health; IBD; Crohns sjukdom; ulcerös kolit; patientupplevelser; lidande; vuxna; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: IBD är ett samlingsnamn för de livslånga mag-och tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit och karaktäriseras av perioder med remission och skov. Under ett skov befinner sig personen i ett utsatt läge vilket ställer stora krav på omvårdnaden där sjuksköterskans främsta uppgift är att lindra lidande och främja hälsa och att leva med sjukdomen kan påverka den upplevda hälsan. LÄS MER

 5. 5. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) : En litteraturöversikt om vuxna människors upplevelser i vardagen

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anders Petterqvist; Sandra Rosenberg-Persson; [2014]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn’s disease; ulcerative colitis; patient experience; nursing; quality of life; Inflammatorisk tarmsjukdom; Crohns sjukdom; ulcerös kolit; patientupplevelse; omvårdnad; livskvalitet;

  Sammanfattning : Background: Inflammatory bowel disease (IBD) includes Crohn´s disease (CD) and ulcerative colitis (UK). The diseases are chronic and have a pattern of relapses interspersed with relatively symptom-free periods. Common symptoms during relapse are diarrhea, abdominal pain and weight loss. LÄS MER