Sökning: "crohn s sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden crohn s sjukdom.

 1. 1. Patienters upplevelser av det dagliga livet vid Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josef Habainy; Milica Miladinovic; [2020]
  Nyckelord :Crohns; Dagligt liv; Litteraturstudie; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige blir varje år ca 500 personer diagnosticerade med Crohns sjukdom och anledningen till varför man drabbas av denna sjukdom är ännu okänd. Sjukdomen kan drabba människor i alla åldrar och är vanligast förekommande i industrialiserade länder med västerländsk livsstil. LÄS MER

 2. 2. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ayat Al-faris; Camilla Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Inflammatory Bowel Disease; experiences; colitis; ulcerative; crohn diseases; life change events och living with;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för de kroniska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och Ulcerös kolit (UK). Det gemensamma för de två sjukdomarna är att de löper i skov med försämringsperioder och långa besvärsfria perioder samt att de drabbar relativt unga personer. LÄS MER

 3. 3. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Crohns sjukdom och ulcerös kolit : en litteraturöversikt över patienters upplevelser av det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aleksandra Frostell; Annika Stark; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Crohn s disease; Ulcerative colitis; Quality of life; Callista Roy; Patients experience; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Crohns sjukdom; Ulcerös kolit; Livskvalitet; Callista Roy; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom och ulcerös kolit är kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar som under de senaste decennierna har ökat påtagligt. De kan drabba människor i alla åldrar och ha en negativ påverkan på patienternas livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Sjukdomsrelaterad oro hos personer med Crohns sjukdom- en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Monica Wåhlin; [2015]
  Nyckelord :Crohn´s disease; inflammatory bowel disease; patient-centered care; qualitative research; worries; Crohns sjukdom; inflammatorisk tarmsjukdom; kvalitativ forskning; oro; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kronisk oförutsägbar sjukdom som Crohns sjukdom framkallar fysisk, psykologisk och social stress. Sjukdomen påverkar vardagen, försämrar livskvalitet och skapar oro. För att bedriva personcentrerad vård krävs insikt i hur denna oro upplevs. LÄS MER