Sökning: "crop monitoring"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden crop monitoring.

 1. 1. RGB and Multispectral UAV image classification of agricultural fields using a machine learning algorithm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sigurbjörn Jónsson; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; UAV; classification; Random Forest; Geomatics; segmentation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A common technique within image analysis is image classification which describes the process of reducing the information content of an image into few user-defined classes. With the emergence of unmanned aerial vehicles (UAVs), high spatial resolution (cm-level) images can be collected. LÄS MER

 2. 2. Selenium in soil and winter wheat : analysis of soil-crop-inventory data

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Olof Sundström; [2018]
  Nyckelord :soil pH; soil organic matter; cadmium in crops; selenate; selenite; dietary selenium intake; Triticum aestivum; wheat;

  Sammanfattning : This study examined what variables that affect selenium (Se) concentrations in Swedish soils and winter wheat grains. The possibility and necessity of a Swedish Se-fortification program is also discussed. LÄS MER

 3. 3. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER

 4. 4. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Lejon Flodin; [2018]
  Nyckelord :bergsgorilla; antropogena hot; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Den kritiskt utrotningshotade bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) förekommer endast i två isolerade populationer i fyra nationalparker i Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. Antalet uppskattas idag vara 880 individer. LÄS MER

 5. 5. Biochar: a win-win-win solution for sustainable small-scale farming in Sweden?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Stensson; [2018]
  Nyckelord :Biochar; carbon; climate change; agriculture; resilience; yield; energy production; sustainable farming; sustainable agriculture; pyrolysis; syngas; bio-oil; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Biochar is a recalcitrant carbon rich solid product widely praised for the ability to improve soil fertility and sequester carbon, thereby improving crop yields and mitigating climate change. In addition to this, gaseous by products from production can be combusted for energy. LÄS MER