Sökning: "cross functional"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden cross functional.

 1. 1. Fysisk aktivitet och upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Anna Hansson; Nicole Marsnäs; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; fatigue; physical activity; time since diagnosis; Bröstcancer; fatigue; fysisk aktivitet; sjukdomsduration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Bröstcancer är den vanligaste  bland kvinnor, ungefär var tredje kvinna drabbas. Biverkningarna av cancerbehandlingar är många, en av de vanligaste är fatigue som försämrar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 2. 2. ”Hand reach star excursion balance test” : Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bocké; [2020]
  Nyckelord :adolescents; functional tests; injury prevalence; movement screening;

  Sammanfattning : Background Clinical usable assessment methods to quantify mobility, balance, stability and postural control functions together in a full kinetic chain movement are sparse. Normative data of such dynamic functions in different group of athletes are  still lacking and therefore the relationship between dynamic functional mobility and overuse injuries are also unknown. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten som oljat och grusigt maskineri - Berättelser om internt samarbete kring barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jolanta Hajduczenia; Sara Nielsen; [2020]
  Nyckelord :collaboration principles; collaboration between professionals; cross functional teams; internal collaboration; internal cooperation; management; social service; social work.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how professionals in the social services view and talk about the internal cooperation between specialised units at the social services office (i.e. a receiving unit and an investigative unit). LÄS MER

 4. 4. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Virtualized Functional Verification of Cross-Platform Software Applications

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :William Antti; [2019]
  Nyckelord :Software-testing; Multi-platform;

  Sammanfattning : With so many developers writing code, so many choose to become a developer every day, using tools to aid in the work process is needed. With all the testing being done for multiple different devices and sources there is a need to make it better and more efficient. LÄS MER