Sökning: "cross laminated timber"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden cross laminated timber.

 1. 1. Attenuation of bending waves in cross-laminated timber panels by using constrained damping layer

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Konrad Boeske; [2021]
  Nyckelord :Wood technology; damping; CLT; acoustic; low frequencies; AkuTimber;

  Sammanfattning : Multi-storey wooden buildings become more and more popular. As the new housing solutions are more accessible, acoustical inconveniences of wooden buildings become actual as never before. Wood, thanks to its high stiffness and low mass, allows to erect buildings at impressive pace, albeit cannot damp low frequency noises efficiently. LÄS MER

 2. 2. Platta på mark av korslimmat trä : En undersökning av bärförmåga med och utan kantförstyvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Hellman; Nils Falck; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; kantbalk; kantförstyvning; platta på mark; bäddmodul; kontakttryck; FEM-design;

  Sammanfattning : Purpose: This work investigates the load-bearing capacity of a foundation built out of cross-laminated timber. The foundation is built with the same principles as a slab on grade made out of concrete. The purpose is also to account for the different operating principles of a wooden slab on grade with, and without, an edge beam. LÄS MER

 3. 3. CHARACTERISATION OF CROSS LAMINATED TIMBER PROPERTIES

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Emil Nilsson; [2021]
  Nyckelord :CLT; cross laminated timber; in-plane loading; out-of-plane loading; beam; rolling shear modulus; experimental tests; FE-modelling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project concerns an analysis of a hitherto untested method for determining the modulus of elasticity (MoE) and shear modulus parallel to grain, as well as the rolling shear modulus of cross laminated timber (CLT) through 3-point bending tests. A review of analytical models and methods is included, followed by an evaluation of the effect of the annual ring orientation and shear stress distribution at shear loading of individual board cross-sections. LÄS MER

 4. 4. HÖGHUS MED STABILISERANDE SCHAKT I KL-TRÄ : Dimensionera kopplingsbalk i KL-trä mot horisontallaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amalia Alatalo; Lucas Sundin Cruickshank; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; KL-träskiva; Kopplingsbalk; Höghus i trä;

  Sammanfattning : With the world changing to a more sustainable society, the construction industry also wants to do its part and thereby build more carbon neutral. An alternative to the production of sustainable buildings is to relinquish from steel and concrete to focus on wooden building structure. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av köldbryggor i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jennie Henningsson; Philip Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Köldbryggor; värmeförlust; KL – trä; HEAT2; IDA ICE.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Då klimatfrågan blir större och viktigare än någonsin är det viktigt att alla olika aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett bättre klimat. Byggsektorn har ett stort ansvar i denna fråga och något som kan minska utsläppen är just att minska energibehovet i byggnader. LÄS MER