Sökning: "cross-case analys"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden cross-case analys.

 1. 1. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mohammadreza Dehghannejad; [2021]
  Nyckelord :business model innovation; value creation; value capture; supply chain; conventional farmers; organic farmers; Lantmännen;

  Sammanfattning : Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. LÄS MER

 2. 2. Exploring the role of technology in innovative social business models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JULIA HEDE MORTENSEN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Business models in all industries are being disrupted by advanced technology (Morrar et al., 2017). This technological shift has the potential to create a more inclusive, global society (Tarik et al., 2020). LÄS MER

 3. 3. Kalkylering vid funktionsförsäljning : Två fallstudier på tillverkande företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sandra Jörnklev; Nathalie Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Functional sales; PSS; costing; LCC; ABC; Circular Business Models; Funktionsförsäljning; PSS; kalkylering; LCC; ABC; cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Bakgrund: Funktionsförsäljning är en affärsmodell som vuxit sig stark på senare år som följd av ett ökat intresse kring cirkulär ekonomi. Trots detta finns det ingen kalkyl utformad för att spegla den nya verklighet som funktionsförsäljning medför. LÄS MER

 4. 4. ”det är lättare om man är en del av konflikten” : Om teammedlemmars upplevelser av konflikthantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Broberg; Rania Simonsson; [2019]
  Nyckelord :phenomenology; conflict; conflict management; conflict management style; conflict type; team; team member; team perspective; temporality; fenomenologi; konflikt; konflikthantering; konflikthanteringsstil; konflikttyp; team; teammedlem; teamperspektiv; temporalitet;

  Sammanfattning : Då konflikter i princip är oundvikliga i projekt och på arbetsplatser, är det en central fråga för organisationer (Tonnquist, 2016). Redan 1995 beskrevs det att konflikter kommer bli allt mer förekommande inom organisationer, oavsett branschtillhörighet, på grund av lojalitetsbrist mellan arbetstagare och arbetsgivare (Wall & Callister, 1995). LÄS MER

 5. 5. Evaluating Innovation Readiness - A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Josefin Rosén; [2018]
  Nyckelord :Innovation readiness; Innovation processes; Design Thinking; The Innovators Method; User-Centered Design; Technology Readiness Level TRL ; Mognadsgrad av innovation; Innovationsprocesser; Design Thinking; Innovators Method; Användar-fokuserad Design; Technology Readiness Level TRL ;

  Sammanfattning : To remain competitive and create a sustainable business, Original Equipment Manufacturers (OEMs) need to develop both incremental and radical innovation. What many companies struggle with is to evaluate the potential of innovation initiatives. LÄS MER