Sökning: "cross-laminated timber"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden cross-laminated timber.

 1. 1. Utdragshållfasthet och styvhet i axiellt belastade skruvinfästningar i korslaminerat trä

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Carl Hagvall; Svante Wallin; [2023]
  Nyckelord :KL-trä; skruvförband; skruvinfästningar; styvhet; utdragshållfasthet; utdragsprov;

  Sammanfattning : Introduction – Cross-laminated timber (CLT) is a product that is becoming increasingly common in the construction industry. CLT is categorized as homogeneous or combined, where homogeneous has the same strength classes throughout the entire cross-section and combined has varying strength classes across the cross-section. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av grundläggningsmetod, kantbalkar utförda med glas, polystyren och korslimmat-trä.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Daniel Eliasson; Olle Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Carbon dioxide emissions; small house; foundations; crosslaminated wood; ultimate limit state; Serviceability limit state; shear force; core boundary; U-Value; 2:1 load distribution; elasticity theory; hooks law; strain; Koldioxidutsläpp; småhus; grundfundament; korslimmat-trä; brottgränstillstånd; bruksgränstillstånd; skjuvkraft; kärngräns; U-värde; 2:1 lastfördelning; elasticitetsteori; Hookes lag; töjning;

  Sammanfattning : Byggbranschen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, och det är därför viktigt att utforska hållbara material för att minska påverkan. Studien fokuserar på grundfundament för mindre trähus i Sverige, där betong i platta på mark ersätts med korslimmat trä (KLT) för att reducera klimatpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Stomkonstruktioners olika klimatpåverkan och kostnad : Betong- och trästommar i flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arvid Henriksson; Emilia Klasson; [2023]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; Kostnad; Klimatdeklaration; Hållbar samhällsutveckling; betong- och trästommar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett flerbostadshus på 9-våningar beläget i Borås, uppfört av Peab. Det nuvarande flerbostadshuset är byggt med en betongstomme år 2016 och denna studie syftar till att undersöka vilken skillnad det gör på byggnadens totala klimatpåverkan och kostnad, vid val av trä som alternativt stommaterial. LÄS MER

 4. 4. On analysis of HSQ steel beams combined with a CLT flooring system

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Yasir Zahid; Yasir Zeito; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the aspiration of modern-day society to achieve a more environmentally friendly andsustainable world, several industries of the world are continuously and constantly examiningdifferent possibilities to reduce the climate impact of the world. For the construction industry,this is no different. LÄS MER

 5. 5. Climate and economic implications of structure and façade materials on a building's life cycle performance : A case study of a multi-family building in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Maximilian Jatzkowski; [2023]
  Nyckelord :life cycle assessment; life cycle analysis; multi-family building; life cost analysis; facade; environmental analysis; livscykelanalys; miljöanalys; flerbostadshus; livskostnadsanalys; stomme; fasad;

  Sammanfattning : This study has been conducted in cooperation with OBOS Kärnhem. The objective of the study is to assess environmental impacts from different structural and facade materials to find a configuration with the lowest impact, and to assess the economic implications of different structural and façade materials. LÄS MER