Sökning: "cross-laminated timber"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden cross-laminated timber.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 3. 3. The right to one's home

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Kinga Zemla; [2020]
  Nyckelord :affordable housing; affordability; CLT; cross laminated timber; prefabrication; panel system; Warsaw; gentrification;

  Sammanfattning : “The right to one’s home” is a project that raises the issue of affordable housing, challenging this broad concept both in universal terms and later applied to specific condition of a site located in Warsaw, Poland. Beside the obviously economic dimension, affordability stretches out to urban politics by proposing new power relations and redefining neoliberal cities of today. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan korslimmat träbjälklag och armerad betongbjälklag i flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Martin Edås; Kevin Magnenat; [2020]
  Nyckelord :KL-träbjälklag; betongbjälklag; nedböjning; brand; ljud; vikt; reaktionskrafter;

  Sammanfattning : Armerad betong är ett av de vanligaste stommaterialen inom byggnadsindustrin med bra brandmotstånd tillsammans med bra styvhets- och ljudisolerande egenskaper. Det negativa med armerad betong är dess miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering vid montering av KL-element – en pilotstudie av infästningar mellan väggskiva- bjälklagsplatta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Johan Finnhult; Martin Petersson; [2020]
  Nyckelord :cross laminated timber; fastener; frame mounting; joint; self-tapping screw; STS-screw; pre-drilled; time efficiency; wall-to-floor; bjälklag-vägg; förband; förborrning; infästningar; KL-trä; korslimmat trä; lastnedräkning; självborrande träskruv; STS-skruv; stommontage; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Byggsektorn tenderar idag att välja material med låg miljöpåverkan och bygga energi- och tidseffektiva konstruktioner. Att öka användningen av träprodukter är en del av lösningen. Korslimmat trä (KL-trä) är ett byggmaterial som har blivit mer och mer populärt att använda i byggbranschen. LÄS MER