Sökning: "crossfit"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet crossfit.

 1. 1. Relationen mellan motivationsreglering, behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet : En tvärsnittsstudie baserad på Crossfit deltagare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mina Karlsson; Linnéa Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Athlete burnout; Psychological needs satisfaction; Self-determined motivation; Controlled motivation; Idrottsrelaterad utbrändhet; Behovstillfredsställelse; Självbestämmande motivation; Kontrollerad motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om (a) självbestämmande motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. Samt om (b) kontrollerad motivation medierar sambandet mellan behovstillfredsställelse och idrottsrelaterad utbrändhet. LÄS MER

 2. 2. En kvinnokropp inom Crossfit är kunnig och stark - den har förmåga : Kvinnliga tävlande crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Andersson; Johanna Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Crossfit; body dissatisfaction; body ideal; body image; body satisfaction; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppstillfredsställelse; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien var att undersöka kvinnliga tränings- och tävlingsaktiva crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 4. 4. Scapulafokuserad träning hos crossfitutövare med subacromiell smärta : en single-subject studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Karolina Engström; Karin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; range of motion; resistance training; scapula dyskinesis; shoulder pain; Axelsmärta; fysioterapi; ledrörlighet; scapuladyskinesi; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Subacromiell smärta är vanligt hos idrottare med repetitivt arbete ovan axelhöjd, vilket kan orsakas av obalans i muskulatur, förändrad position eller inskränkt rörlighet av scapula. Nedsatt funktion av scapula och dess stabilitet kan leda till minskad axelledsrörlighet och försvagad muskultur i området. LÄS MER

 5. 5. Ländryggssmärta hos CrossFitutövare : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilio Van Miller; Philip Sjölund; [2020]
  Nyckelord :CrossFit; ländryggssmärta; skadeförekomst; styrketräning;

  Sammanfattning : Introduktion: Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som påverkar många människor någon gång under livet och är en av de största anledningarna till att personer söker vård. Ländryggssmärta är även vanligt förekommande inom flera idrotter. LÄS MER