Sökning: "crowd-sourced data"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden crowd-sourced data.

 1. 1. Topographic building pattern recognition with geospatial OpenStreetMap data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Robert Amino; [2018]
  Nyckelord :Visualization; OpenStreetMap; Buildings; Topography; Geospatial Data; GIS Data; Virtual Globe; Patterns; Recognition; Visual Perception;

  Sammanfattning : This paper aims to explore the perceptual recognition of topographical building patterns from real-world OpenStreetMap data on virtual globes. An implementation was developed in which all geographical and contextual information was layered and, for the purpose of this study, what solely remained were building patterns as viewed from above. LÄS MER

 2. 2. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. LÄS MER

 3. 3. Scalable processing of globally crowd-sourced geolocation data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oskar Jermakowicz; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Map change detection using GPS position data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Lina Sjöstrand; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :autonomous driving; change detection; map inference; GPS; road network; HMM; Viterbi algorithm; OSM; map matching; crowd-sourced data; update maps; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technology advancement in autonomous driving is accelerating. For the technology to be safe it is crucial for the vehicles to have an updated map, meaning all vehicles should have a correct and identical representation of the current road network. LÄS MER

 5. 5. Signal-Aware Route Planning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Tim Hultman; [2016]
  Nyckelord :signal-aware route planning; connectivity-aware route planning; signal-aware; connectivity-aware; signal aware; connectivity aware; signal shortest path; connectivity shortest path;

  Sammanfattning : Modern vehicles have an increasing number of advanced features requiring network coverage in order to function properly. In order to facilitate the requirements of such features and allow more advanced applications, we consider the possibility of planning routes that take signal strength into consideration. LÄS MER