Sökning: "crowdfunding"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet crowdfunding.

 1. 1. Leder en lyckad finansiering till en lyckad investering? : En studie om hur svenska equity crowdfundingföretag utvecklas efter en kampanj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :George Malki; Ludwig Granström; [2020]
  Nyckelord :Equity crowdfunding; external financing; corporate finance; capital structure; Equity crowdfunding; extern finansiering; företagsfinansiering; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Background: Small and medium-sized enterprises account for the majority of the companiesin Sweden. After the financial crisis, external financing has become increasingly difficult and anew phenomenon has emerged called crowdfunding. LÄS MER

 2. 2. "Expropriation without compensation" : En kritisk diskursanalys av representationer i den folkfinansierade internetdokumentären Farmlands

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Carl-Magnus Lilljedahl; Oscar Borg; [2019]
  Nyckelord :Documentary; crowdfunding; Farmlands; Lauren Southern; truth; alt-right; South Africa; Dokumentärfilm; folkfinansiering; Farmlands; Lauren Southern; sanning; alt-höger; Sydafrika;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive mörkhyade befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Relationerna mellan delägare och bolag finansierade genom equity crowdfunding : en studie om makt, identitet och lojalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henrik Johansson; Jacob Karlegatt; [2019]
  Nyckelord :Equity crowdfunding; relations; power; identity; loyalty; Equity crowdfunding; relationer; makt; identitet; lojalitet;

  Sammanfattning : Equity crowdfunding is a modern way for a company to finance their business. We have in this qualitative study aimed at increasing the comprehension for the relations between shareholders and companies financed through equity crowdfunding. LÄS MER

 4. 4. Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Blomqvist; August Vilhelmson; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Crowdfunding; Tessin; Bankruptcy; Crowdfunding; fastighetsprojekt; Tessin; konkurs;

  Sammanfattning : Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding: Ett innovativt finansieringsalternativ : Möjligheter och begränsningar som förekommer i samband med crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandro Nazar; Efrat Rohyo; [2019]
  Nyckelord :Crowdfunding; Small firms; Equity-based crowdfunding; Traditional financing; Bank loan; Crowdfunding; Småföretag; Andelsbaserad crowdfunding; Traditionella finansieringskanaler; Banklån;

  Sammanfattning : Small businesses account for most of all Swedish companies on the market. Difficulties for small businesses to seek capital come from the financial crisis 2008. The global crisis resulted in banks not granting loans to small business as often as before, mainly due to the banks asserting small business as high risks. LÄS MER