Sökning: "crowding-out"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet crowding-out.

 1. 1. Did COVID-19 Lockdowns Crowd Out Interest in Voluntary Health Measures? Evidence from Google Trends

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :James Alexander Nunn; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; coronavirus; lockdowns; public policy; Google Trends; crowding out effect; health; Business and Economics;

  Sammanfattning : Government and individual responses to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic have had significant health and economic consequences. Governments imposed measures, including lockdowns, designed to suppress transmission and alleviate the burden on health systems, while private individuals exercised voluntary social distancing, compliance with government-imposed measures and exhibited increased health concerns. LÄS MER

 2. 2. More Money, More Problems? -A qualitative study on reward systems in Swedish professional ice hockey and their coherence with player motivation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olle Wallberg; Anton Kalte; [2021]
  Nyckelord :Performance Management; Rewards; Motivation; Sports Management; Ice Hockey;

  Sammanfattning : Financial distress is a common challenge facing professional sports clubs where high player salaries amplified by intense player biddings aggravate the situation. High salaries and performance bonuses are central in the clubs' reward systems aiming to attract and motivate players to perform. LÄS MER

 3. 3. E-valutor, framtidens nya betalmedel? : En empirisk och komparativ analys av Bitcoins påverkan av intresset för införandet av en nationell e-krona i Sverige samt effekterna på samhället av en sådan valuta

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Stark; Sandra Medenica; [2021]
  Nyckelord :E-valuta; Bitcoin; nationalekonomi; CBDC; Central Bank Digital Currency; digital valuta; digitala valutor;

  Sammanfattning : Författare: Sandra Medenica & Frida Stark Handledare: Joakim Persson Bakgrund: Kontantanvändningen i Sverige idag har minskat i takt med den digitala utvecklingen vilket har skapat plats för nya betalningsmöjligheter, exempelvis kryptovalutor och e-valutor. Samtidigt håller Riksbanken på att utreda möjligheten för en e-krona som skulle medföra att Riksbanken kan reglera penningpolitiken på ett mer effektivt sätt samt bibehålla sin monopolställning som ensam utgivare av pengar på betalningsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms? : a two-stage LCA + DEA efficiency case study on 75 Danish wind farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; [2020]
  Nyckelord :DEA; efficiency; environmental efficiency; feed-in tariff; operational efficiency; renewable energy; subsidy; wind power;

  Sammanfattning : It is generally known that wind power has an offsetting effect on emissions by crowding out fossil dependent energy sources. What has not been studied to any further extent is the variability in environmental impacts caused by wind turbine erection and manufacturing. Also, it is not known how economic incentives could affect these impacts. LÄS MER

 5. 5. Crowding out or crowding in? : A study on the effects of the public debt ratio on private investments of countries in the euro area

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Alexander Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The evolution of public debt in the euro area into unsustainable levels is discussed now more than ever after the recent financial crisis of 2008 and the European sovereign debt crisis that followed. With countries like Greece and Italy hovering around the level of 181.2- and 134. LÄS MER