Sökning: "crowdsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet crowdsourcing.

 1. 1. Context-Aware Fashion Recommender Systems to Provide Intent-based Recommendations to Customers

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Edda Waciira; Marah Thomas; [2023]
  Nyckelord :e-commerce; Fashion Recommendation Systems; Machine Learning; Recommendation Systems;

  Sammanfattning : In recent years, Recommendation Systems have revolutionized how social media and ecommerce are used. Fashion Recommendation Systems have made it easier for customers to do shopping, by recommending items to them based on various factors, such as their previous orders, and their similarities to other users. LÄS MER

 2. 2. www.rätten-till-staden.nu : digitalt medborgardeltagande i stadsutvecklingen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Aurell; [2023]
  Nyckelord :e-deltagande; medborgardeltagande; hållbar stadsutveckling; informations- och kommunikationsteknologier IKT ; planering; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera huruvida digitalt deltagande kan underlätta för planerare att stärka medborgardeltagandet i stadsutvecklingsprocesser, samt underlätta för själva medborgarna att delta. Digitalt deltagande ses som ett sätt att ta bort de traditionella hinder som finns för det fysiska deltagandet, i det att det är tids- och platsspecifikt. LÄS MER

 3. 3. HTR in the making : En studie av hur Handwritten Text Recognition görs vid tre svenska arkivverksamheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Camilla Schön; [2023]
  Nyckelord :Archival science; Handwritten Text Recognition; Actor-Network Theory; artificial intelligence; The Swedish National Archives; Swedish National Heritage Board; Uppsala University Library; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the current archival science paradigm, archives implement AI-technologies to provide content as structured, machine-readable data. One of these technologies is Handwritten Text recognition (HTR) which can transcribe handwritten text. Thus, HTR turn raw digitized archival documents into machine-readable format. LÄS MER

 4. 4. Cell Tower Localization using crowdsourced measurments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carlos Escandón Álvarez; [2023]
  Nyckelord :Cell Tower Geolocation; Crowdsourced Measurements; Positioning; Machine Learning; Neural Networks;

  Sammanfattning : This thesis explores the application of a neural network approach to cell tower localization using crowdsourced measurements. The deployment of cell tower infrastructure has been increasing exponentially in recent times as it is a crucial element of mobile communications. LÄS MER

 5. 5. A Literature Review on the Impact of Artificial Intelligence in Requirements Elicitation and Analysis

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Konstantinos Papapanos; Julia Pfeifer; [2023]
  Nyckelord :Requirements Engineering; Requirements Elicitation; Requirements Analysis; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : This thesis was conducted by two students as part of their Strategic Information Systems Management degree program at Stockholm University. As presented in this study, the manual elicitation processes in Requirements Engineering are error-prone and time-consuming. LÄS MER