Sökning: "cryopreservation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet cryopreservation.

 1. 1. Effect of Dextrans on Cryopreservation of Human Spermatozoa

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :FIE BARBARA Nordskov Harder; [2019]
  Nyckelord :Dextran;

  Sammanfattning : Cryopreservation is a process where a sample, e.g. cells or tissue, is preserved by cooling to sub-zero temperatures, usually -196°C. Upon freezing these materials, ice crystals form, which eventually results in cell death. LÄS MER

 2. 2. Can colloid centrifugation of fresh semen improve post-thaw quality of cryopreserved alpaca spermatozoa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Norrestam; [2019]
  Nyckelord :alpaca semen; spermatozoa; cryopreservation; artificial insemination; single layer centrifugation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En jämförelsestudie; Motilitet och vitalitet hos spermatozoa i två olika kryokonserveringsprocesser och upptiningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christopher Odeberger; [2018]
  Nyckelord :Kryokonservering; Motilitet; Slow freeze; Spermatozoa; Vitalitet;

  Sammanfattning : Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. I dagsläget finns det ingen standard hur nedfrysning och upptining av spermatozoa ska ske. LÄS MER

 4. 4. The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Grundin; [2018]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; antioxidants; reactive oxygen species; sperm quality analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of adding two natural antioxidants (Catalase and Epigallocatechin) to the thawing media on the quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa post-thaw. Also, an indirect measure of ROS production was performed by measuring malondialdehyde (MDA) production (a product of oxidative damage) post-thaw. LÄS MER

 5. 5. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Kieri; [2018]
  Nyckelord :assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. LÄS MER