Sökning: "cryopreservation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet cryopreservation.

 1. 1. En jämförelsestudie; Motilitet och vitalitet hos spermatozoa i två olika kryokonserveringsprocesser och upptiningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christopher Odeberger; [2018]
  Nyckelord :Kryokonservering; Motilitet; Slow freeze; Spermatozoa; Vitalitet;

  Sammanfattning : Nedfrysning och upptining av spermatozoa används frekvent i andrologi-laboratoriet för assisterad reproduktionsteknik och bedömning av spermatozoa. I dagsläget finns det ingen standard hur nedfrysning och upptining av spermatozoa ska ske. LÄS MER

 2. 2. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Kieri; [2018]
  Nyckelord :assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. LÄS MER

 3. 3. Morphological evaluation of blastocyst after vitrification depending on treatment modality

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa)

  Författare :Alexander Tovar Tovar Perez; [2018]
  Nyckelord :embryo biopsy; assisted reproductive technology; embryo morphology; preimplantation genetic diagnosis; refrozen;

  Sammanfattning : Assisted reproductive technology procedures has become a more complex treatment over the years after implementation of preimplantation genetic diagnostics and cryopreservation methods such as slow freeze and vitrification. When embryos undergo these methods they are exposed to external damage that threaten to affect their quality and thereby lead to lower survival rates and lower pregnancy rates. LÄS MER

 4. 4. The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Grundin; [2018]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; antioxidants; reactive oxygen species; sperm quality analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of adding two natural antioxidants (Catalase and Epigallocatechin) to the thawing media on the quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa post-thaw. Also, an indirect measure of ROS production was performed by measuring malondialdehyde (MDA) production (a product of oxidative damage) post-thaw. LÄS MER

 5. 5. Effect of different thawing protocols and addition of the antioxidants carnitine, catalase or glutathione prior to freezing on the post-thaw quality of cryopreserved camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Söderström; [2018]
  Nyckelord :camel semen; cryopreservation; thawing temperature; antioxidant; carnitine; catalase; glutathione;

  Sammanfattning : .... LÄS MER