Sökning: "cryptocurrency"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet cryptocurrency.

 1. 1. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 2. 2. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 3. 3. Volatility of Bitcoin in a European Context

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Emilia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :GARCH; IGARCH; GRJ-GARCH; Jumps; Bitcoin; cryptocurrency; European market; Laplace distribution; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In 2009, Bitcoin was introduced to the world. Today, ten years later, there are still gaps in the research of how to model the cryptocurrency. In this thesis, the capacities of different volatility models to capture the high volatility of Bitcoin returns are investigated. LÄS MER

 4. 4. Creating legitimacy within blockchain startups in a virtual context : A study on how decentralized organizations raise funds before executing an Initial Coin Offering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hoodo Yusuf; Malin Martinez Bergström; [2019]
  Nyckelord :​Legitimation strategies; communication methods; blockchain; cryptocurrency; investor; ICO strategist; Initial coin offering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att undersöka de kommunikativa processer för blockedjeteknologi startups som ska lansera en så kallad “initial coin offering” och således mynta sin egna kryptovaluta, såsom till exempel bitcoin. Vi avser att undersöka det strategiska kommunikation processerna detta involverar. LÄS MER

 5. 5. How does blockchain affect the established sharing economy services (SES)?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sathya Vani Kaliannan; Hilal Artuc; [2019]
  Nyckelord :blockchain; sharing economy services; business model; trust; DAO; cryptocurrency; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the last two decades, dominant business models in the economy have turned to aggregating the resources of people to provide services to consumers through a platform. Airbnb, Uber, and Amazon are a few examples in sharing economy services (SES) business employing this model. LÄS MER