Sökning: "csr ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden csr ekonomistyrning.

 1. 1. Avkastning eller social hållbarhet? : En studie som diskuterar unga privatsparares syn på etik och moralgällande casino- och bettingbolags sociala hållbarhet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Schlyter; Martin San; Anton Ingelson; [2022]
  Nyckelord :Igaming; Casino; social sustainability; CSR; Greenwashing; social hållbarhet; Avkastning; Etik och moral; Kvalitativ intervju; Betting;

  Sammanfattning : This is a degree project made by three students at the Linnéuniversity in Kalmar with thequalitative method. The work discusses the topic of casino- and betting company´s socialsustainability and builds on previous research. LÄS MER

 2. 2. EU-Taxonomi, nytta eller otjänst? : Taxonomins påverkan bland svenska skogsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Schöldqvist; Alma Zander; [2022]
  Nyckelord :EU-taxonomy; forestry; TBL; CSR; sustainability and sustainability reporting.;

  Sammanfattning : Title: EU-Taxonomy, beneficial or detrimental: the Taxonomy impact among Swedish forest industries. Purpose: The purpose of this thesis is to create a better understanding and describe how the EU-taxonomy may affect the Swedish forest industry sustainability report. LÄS MER

 3. 3. Organiseringsprocessen av livsmedelsbutikers hållbarhetsarbete : -En kvalitativ studie om ekologisk hållbarhet och internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Ljungberg; Nykvist Michaela; [2022]
  Nyckelord :Organization; CSR; ecological sustainability; internal communication; sustainability management; Organisering; CSR; ekologisk hållbarhet; internkommunikation; hållbarhetsstyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Företag har idag ett större krav på sig att värna om miljön eftersom produktion och konsumtion står för en stor del växtgasutsläpp. Ledning och chefer behöver därför organisera sitt hållbarhetsarbete över hela verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Industry importance of CSR impact on Financial Performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Ljungberg; Anton Högstedt; [2022]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; Environmental; Social; Governance; ESG; Financial Performance; Return on Assets; Tobin Q.;

  Sammanfattning : This study examines whether the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Performance (FP) is dependent on industry belonging. Our accounting-based measurement of FP (Return On Assets) displayed an overall negative correlation with ESG scores, while our market based measurement of FP (Tobin Q) displayed an overall insignificant relationship. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet, förvärvarens mardröm? : En intervjustudie om hur förvärvare hanterar och värdesätter hållbarhetsaspekter vid förvärv och investeringar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Collbo; Arben Isa; [2022]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; Sustainability; Non-financial information; CSR; Due diligence;

  Sammanfattning : Background: For decades, CSR has been a central issue in the academic literature regarding how corporate, social and environmental responsibility affects investment. According to the literature, continuing to invest in CSR activities can be seen as a global trend and the opportunities it can generate continue to receive attention among most of the world's largest economies. LÄS MER