Sökning: "csr eu"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden csr eu.

 1. 1. Sambandet mellan ESG-betyg och prestation : En kvantitativ studie med 199 företag inom banksektorn i Australien, Storbritannien, USA samt EU-länderna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Berg; Gustaf Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; ESG-score; E-score; S-score; G-score; performance; Hållbarhetsrapportering; CSR; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; prestation;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan ESG-betyg och prestation. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Sabina Berg och Gustaf Halvardsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2022 – januari Syfte: I och med att hållbarhetsrapportering hamnat alltmer i fokus hos företag och intressenter, har ett växande intresse uppkommit gällande denna rapporterings påverkan på företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 3. 3. EU-Taxonomi, nytta eller otjänst? : Taxonomins påverkan bland svenska skogsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Schöldqvist; Alma Zander; [2022]
  Nyckelord :EU-taxonomy; forestry; TBL; CSR; sustainability and sustainability reporting.;

  Sammanfattning : Title: EU-Taxonomy, beneficial or detrimental: the Taxonomy impact among Swedish forest industries. Purpose: The purpose of this thesis is to create a better understanding and describe how the EU-taxonomy may affect the Swedish forest industry sustainability report. LÄS MER

 4. 4. Companies Interpretation of CSR and its Growing Reporting Requirements

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Malin Svenson; Vilma Hugoson; [2022]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR; EU Directive; sustainability; communication; SME;

  Sammanfattning : Working with sustainability is becoming more and more important for companies, since thedemands in this area are constantly increasing. To communicate this work through reports, isbecoming a mandatory activity that companies are expected to do. LÄS MER

 5. 5. Nya generationens investerare: en MAR-dröm? Om förhållandet mellan ESG-rapportering och begreppet insiderinformation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Blomstedt; [2022]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; aktiemarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordningen; CSR; hållbarhet; ESG; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Issues regarding sustainability have in recent years gained increasing importance in the public debate. From having previously been regulated exclusively through soft law, binding regulations have now also been established within the sustainability framework. LÄS MER