Sökning: "csr finansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden csr finansiering.

 1. 1. Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling - En kvalitativ studie om hur finansiering med gröna obligationer påverkar hållbarhetsarbetet i svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isak Eliason; Karl Ehrensky; [2019-10-25]
  Nyckelord :Green bonds; additionality; sustainability; agency theory;

  Sammanfattning : This study investigates how a green bond issuance may affect the sustainabilityactivities within a Swedish real estate company. The research question is based on adiscussion of additionality in terms of sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Board Characteristics and Corporate Social Responsibility Assurance: What Factors Matter in the U.S. Market?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Xinran He; Jingyi Zhang; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Assurance; Voluntary disclosure; Board characteristics; Corporate governance;

  Sammanfattning : This study aims to examine the influence of board characteristics - the critical components in the corporate governance mechanisms - on the adoption of corporate social responsibility (CSR) assurance. Based on a sample of 328 listed U.S. LÄS MER

 3. 3. CSR disclosure and decision usefulness - are firms aware of what information users find as useful? A study investigating the dichotomy in perceptions between reporters and users

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Naosil Hanna; Oscar Bjurviken; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sell-side equity analysts; Equity valuation; Investment relations;

  Sammanfattning : This thesis investigates the identified research gap concerning the area of sell-side equity analysts' informational needs and preferences, relating to the relevance and usefulness of the informational value in CSR disclosure. An exploratory, qualitative study has been made to investigate the dichotomy in perceptions between reporters and users. LÄS MER

 4. 4. Hållbar finansiering : Fastighetsbolagens utformning av gröna obligationer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Gustafsson; Johannes Wåhlin; [2019]
  Nyckelord :Green bonds; Gröna obligationer;

  Sammanfattning : Den svenska marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är därför häpnadsväckande att det ännu inte finns en vedertagen definition kring vad som menas med ordet grön och att ett regelverk för vad som krävs för att få emittera en obligation som grön saknas. LÄS MER

 5. 5. Does more equal less? - Empirical evidence of the impact of CSR disclosure levels on the cost of equity capital among Swedish listed firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nikolaos Dimopoulos; Gabriel Meisner; [2019]
  Nyckelord :Cost of Equity Capital; CSR; Levels of Disclosure; Sustainability Reporting; Textual Content Analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relationship between the cost of equity capital and levels of CSR disclosure. The recent implementation of a European-level directive that established a minimum level of mandatory CSR disclosure, motivates us to further investigate the regulatory impact on the relationship. LÄS MER