Sökning: "csr fotboll"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden csr fotboll.

 1. 1. CSR som begrepp inom svensk fotboll : En studie om intressenters inverkan på CSR-arbetet hos allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Olle Eriksson; Adam Garnman; Hemen Mustafa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. CSR inom svenska fotbollsföreningar : Relationen till prestation och organisationsstruktur

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Andersson; Johan Stillerfelt; [2018]
  Nyckelord :CSR; CSR-engagement; performance; HR-performance; social performance; organizational structure; formalization; centralization; complexity; strategy; stakeholder theory; legitimacy theory; contingency theory; signalling theory; CSR; CSR-engagemang; prestation; HR-prestation; social prestation; organisationsstruktur; formalisering; centralisering; komplexitet; strategi; intressentteorin; legitimitetsteorin; contingency theory; signalteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: CSR, Corporate Social Responsibility, är sedan länge ett väl utforskat område, både i Sverige och internationellt, där många tidigare studier behandlar dess koppling till finansiell prestation, framförallt inom stora företag. Ett område som är relativt outforskat är CSR inom idrottsvärlden och vidare inom fotboll, framförallt ur en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility inom idrotten : Svenska fotbollsföreningars CSR-arbetes påverkan på sponsorrelationen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ida Sundström; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Sponsring; Fotboll; Sponsorrelation;

  Sammanfattning : De senaste åren har svenska fotbollsföreningars corporate social responsibility blivit alltmer synligt och uppmärksammat. Svenska fotbollsföreningar har ett högt kommersiellt- och underhållningsvärde och de har därför knytit sig an stora sponsorkontrakt. LÄS MER

 5. 5. Det är ju som att vara en vän ungefär -En fallstudie om CSR och lojalitet i ÖSK Fotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Markus Malmberg; Christoffer Mattsson; Linus Söderberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER