Sökning: "csr frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden csr frågeställning.

 1. 1. En hållbar och värdeskapande affärsmodell : En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Johansson; Elina Berglund; [2020]
  Nyckelord :Business model; BMI; CSR; resources; SBMI; sustainability; value; TBL; Affärsmodell; BMI; CSR; hållbarhet; resurser; SBMI; värde; TBL;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En hållbar och värdeskapande affärsmodell - En studie om hur företag kan skapa värde genom att integrera hållbarhet i affärsmodellen. Författare: Elina Berglund & Matilda Johansson Nyckelord: Affärsmodell, BMI, CSR, hållbarhet, resurser, SBMI, värde, TBL. LÄS MER

 2. 2. Konsten att kommunicera hållbarhet inom en organisation : Hur kommuniceras arbetet med CSR internt inom ett företag i snabbmatsbranschen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Edqvist; Kajsa Ehn; [2020]
  Nyckelord :Intern kommunikation; hållbarhet; CSR; kommunikation;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor för företag att ta hänsyn till i dagens samhälle. Företag har en press på sig från externa intressenter att arbeta med hållbarhet. Corporate social responsibility (CSR) är ett sätt för företag att jobba med hållbarhet. CSR innebär att ett företag tar ansvar utöver sin egna verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Rik som ett troll? : En kvantitativ studie om sambandet mellan skatteaggressivitet och CSR bland svenska företag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Klara Rydberg; Sofia Toftebrant; [2020]
  Nyckelord :Tax aggressiveness; Corporate Social Responsibility; Legitimacy theory; construction industry; Agency theory; Skatteaggressivitet; Corporate Social Responsibility; Legitimitetsteorin; Byggbranschen; Agentteorin;

  Sammanfattning : Date:                        5 June 2020 Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:              School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                  Klara Rydberg                              Sofia Toftebrant                                  (98/03/20)                                    (98/07/08) Title:                        Why filthy rich? – A quantitative study on the relationship between tax aggressiveness and CSR among large Swedish companies in the construction industry. Tutor:                      Dariusz Osowski Keywords:               Tax aggressiveness, Corporate Social Responsibility, Legitimacy theory, construction industry & Agency theory Research questions:                What is the relation between the company's tax aggressiveness and the extent of CSR information that large Swedish companies in the construction industry provide? Purpose:                  The study examines the relationship between companies' tax payments and the disclosure of sustainability information. LÄS MER

 4. 4. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
  Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i tre branscher : En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Olivia Stener; Pernilla Siverot; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; TBL; Signaling Theory; GRI; Stakeholders; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; TBL; Signalteori; GRI; Intressenter; Legitimitet;

  Sammanfattning : Datum:                    9 juni 2020 Nivå:                        Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Pernilla Siverot       Olivia Stener                                    (97/04/01)               (97/11/09)        Titel:                        Hållbarhetsredovisning i tre branscher: En komparativ innehållsanalys av nio svenska företags hållbarhetsrapporter Handledare:            Esbjörn Segelod Nyckelord:              Hållbarhetsredovisning, CSR, TBL, Signalteori, GRI, Intressenter,  Legitimitet Frågeställning:       Hur framställer företag i branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin sina hållbarhetsrapporter utifrån kravet på väsentlighet? Syfte:                       Denna studie syftar till att analysera hållbarhetsrapporter utifrån vad företagen själva anser vara väsentligt, med fokus på signalteorin och andra kompletterande teorier. Detta genom att analysera hållbarhetsrapporter inom de tre branscherna telekommunikation, livsmedel och medicin. LÄS MER