Sökning: "csr och employer branding"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden csr och employer branding.

 1. 1. CSR som en del av employer branding : En studie kring framtidens arbetskraft och deras värderingar gällande hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegrahn; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit; Employer branding; Corporate social responsibility; Employer attractiveness; Person-organization fit;

  Sammanfattning : SYFTE: För att bidra med vidare förståelse kring vad som attraherar framtida arbetskraft på en konkurrensutsatt arbetsmarknad är syftet med uppsatsen att utreda hur Corporate social responsibility påverkar arbetsgivarvarumärket och således attraktionskraften hos företag. TEORI: Corporate social responsibility (CSR) har tidigare visat sig vara en starkt bidragande faktor till attraktivitet hos företag. LÄS MER

 2. 2. Generation Z:s uppfattning om företags attraktivitet utifrån tre aspekter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kajsa N. Lysén; Isabelle Vildbaek; [2020]
  Nyckelord :Företags attraktivitet; Generation Z; extern Employer Branding; tre aspekter av CSR;

  Sammanfattning : Den rådande klimatdebatten har resulterat i att människor ställer högre krav på företag i att inte enbart vara vinstdrivande utan även fokusera på vad företag kan göra för att bidra till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt som det ställs högre krav på företagen i att agera hållbart, existerar även en utmaning för företag i Sverige att attrahera framtida arbetskraft, som nu utgörs av Generation Z. LÄS MER

 3. 3. ÄR EN OFFENTLIG ORGANISATION MERÄN BARA ETT SKYLTFÖNSTER? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat medarbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan ärorganisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människorvars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 4. 4. Är en offentlig organisation mer än bara ett skyltfönster? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat med arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; CSR; Sustainable development; Internal communication; Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan är organisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människor vars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 5. 5. Hållbar och attraktiv? - En kvalitativ studie om hållbarhet i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Gabriella Johansson; Amanda Törn; [2019-09-03]
  Nyckelord :Employer branding; Sustainability; CSR; Recruitment;

  Sammanfattning : This study examines how five of the largest, swedish companies work with corporate socialresponsibility (CSR) and sustainability. The current study investigates how the companiespresent their work with sustainability in their annual sustainability reports. LÄS MER