Sökning: "csr redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden csr redovisning.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning som legitimitetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mathias Nordberg; Rikard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsstrategier; GRI; CSR; Legitimitet; Negativ information; Tung industrin;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningar är ett verktyg företagen använder sig av vid redovisning av deras hållbarhetsarbete inom tre dimensioner vilka är de sociala, miljömässiga och ekonomiska. I studien som utförts kommer fokuset endast att ligga på den miljömässiga dimensionen. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 3. 3. The CSR reporting polygraph - Do investors distinguish between firms taking responsibility and firms laying out impression traps while assessing the long-term growth?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Nadja Abbas; Zaliia Gindullina; [2018]
  Nyckelord :Corporate Sustainability and Responsibility; Long-Term Growth Rates; Sustainability Reporting; ESG Performance; Information Asymmetry;

  Sammanfattning : Driven by the recent global legislative developments and stakeholders' demands, CSR is becoming an integral part of the generally accepted global business practices. Previous research has examined the impact of CSR performance on accounting- and market based measures, but there is currently no academic consensus on the nature of this relationship (Borglund et al. LÄS MER

 4. 4. Earnings management and CSR: A study on Swedish listed companies

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Dimitri Yakupov; Julia Kilnes Spångfelt; [2018]
  Nyckelord :Earnings management; Discretionary accruals; Quality of earnings; CSR;

  Sammanfattning : In this study, we investigate the use of earnings management and its relationship with companies' CSR policies. Three accrual-based models are used to detect earnings management among Swedish listed companies during the period 2005-2015. LÄS MER

 5. 5. The relationship between CSR disclosure quality and investor responsiveness to earnings news

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Karolina Sjökvist; Lisa Valfridsson; [2017]
  Nyckelord :Business model relevance; CSR disclosure quality; Earnings news; Earnings quality; Earnings response coefficient;

  Sammanfattning : This study investigates whether there is a relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure quality and investor responsiveness to earnings news. The notion is that CSR disclosure quality can signal earnings quality. LÄS MER