Sökning: "csr skandaler"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden csr skandaler.

 1. 1. Förtroendeingivande CSR-kommunikation : Konsumenternas syn på klädföretags CSR-engagemang som förmedlas via hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Sanborn; Pontus Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Apparel industry; Trust; Communication; Websites; Corporate Social Responsibility; CSR; Klädbranschen; Förtroende; Kommunikation; Hemsidor;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässigaochekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmågaatt självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. LÄS MER

 2. 2. Uppförandekoder : En studie över hur en uppförandekod transformeras inom en organisation och dess roll i att skapa en etisk företagskultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Stéphanie Mattson; Jenny Nordin; [2017]
  Nyckelord :Code of conduct; transformation; CSR; ethical corporate culture; ethical core values; ethical leadership; Uppförandekod; transformation; CSR; etisk företagskultur; etiska kärnvärden; etisk ledarskap;

  Sammanfattning : Efter flertalet skandaler och kriser samt en ökad kunskap om hur jorden påverkas av individers agerande behöver också företag börja ta sitt ansvar. Det utvidgade ansvaret kallas CSR (Corporate Social Responsibility) eller ansvarsfullt företagande och det arbetet kräver självregleringar exempelvis med hjälp av uppförandekoder. LÄS MER

 3. 3. Hur ser ansvarstagandet inom hållbarhet ut mellan olika branscher?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Järdemar; Marigona Ismaili; [2016]
  Nyckelord :Responsibility; CSR; Sustainability; Triple bottom line; GRI; Economic sustainability; Environmental sustainability; Social sustainability; Textile industry; Food industry; Financial industry; Industry Comparison; Ansvar; CSR; Hållbarhet; Triple bottom line; GRI; Ekonomisk hållbarhet; Miljö hållbarhet; Social hållbarhet; Textilbranschen; Livsmedelsbranschen; Finansbranschen; Branschjämförelse;

  Sammanfattning : Problem: Idag påverkas företagen av tryck utifrån av sina intressenter vilket gör att de måste ta ett större ansvar för att legitimera sig. Olika branscher har varit med om olika skandaler och blivit uppmärksammade på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Jag syr mina egna gröna kläder : Svenska konsumenters förtroende för företags miljömarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sheila Nguyen; David Renman; [2015]
  Nyckelord :Trust; Social responsibility; CSR; Swedish; Consumers; Environment; Greenwash; Marketing; Retail; Förtroende; Socialt ansvar; CSR; Svenska; Konsumenter; Miljö; Greenwash; Marknadsföring; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) eller, företags samhällsansvar har blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg för att locka kunder och att vara konkurrenskraftig på marknaden. För att detta skall lyckas krävs det att kunderna tror på och visar förtroende för företagens kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet i byggbranschen : En förståelse av implementeringen och översättningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Öcüt Tayfun; Nezirevic Amela; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; byggbranschen; CSR.;

  Sammanfattning : Problem: Byggföretagens påverkan på samhället är stort, likaså kraven och förväntningarna. Omvärlden förväntar sig att företagen tar ett ansvar vad gäller den hållbara utvecklingen. Företag som hamnar snett, främst i media med olikartade skandaler kan gå under, och marknadsekonomins svar på detta är hållbarhetsarbete. LÄS MER