Sökning: "culpa in contrahendo"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden culpa in contrahendo.

 1. 1. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. Culpa in contrahendo : Särskilt om lojalitetsplikt och skadeståndets omfattning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linus Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fastighetsöverlåtelse - parternas prekontraktuella ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johansson Oskar; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; culpa in contrahendo; fastighetsöverlåtelse; formkrav;

  Sammanfattning : Avtalsförhandlingar innebär skyldigheter för avtalsparterna, detta är delvis ett utfall av lojalitetsplikten. Parterna måste ta hänsyn till varandras intressen, någon som handlar vårdslöst eller illojalt under avtalsförhandlingarna kan ådra sig skadeståndsskyldighet. LÄS MER

 4. 4. Culpa In Contrahendo vid Fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Samuel Olsson; Axel Karlsson Pacheco; [2018]
  Nyckelord :culpa; contrahendo; fastighetsköp;

  Sammanfattning : Culpa in contrahendo är en inom juridiken framvuxen rättsprincip som avser att erlägga skadeståndsansvar för vårdslöst (culpa) handlande vid avtalsslut (in contrahendo). Principen härstammar från tysk 1800-tals teori och har därefter inlemmats även i det nordiska rättsområdet. LÄS MER

 5. 5. Culpa in contrahendo och dess tillämplighet vid fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Lennartsson; [2017]
  Nyckelord :Culpa in contrahendo; prekontraktuellt skadeståndsansvar; fastighetsköp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som förhandlar gör det på egen risk. Det är åtminstone utgångspunkten i den svenska rätten. En förhandlande part som drar på sig kostnader i tron om att ett framtida avtal är säkrat, kan inte räkna med att motparten ska ersätta dessa kostnader ifall affären sedan spricker. LÄS MER