Sökning: "culpa"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet culpa.

 1. 1. Förmögenhetsrätt på spektrumet : innebörden av en distinktion mellan naturliga och konstruerade rättsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sasha Marko; [2022]
  Nyckelord :rättshistoria; historiska skolan; stoppningsrätt; culpa in contrahendo; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The legal conception and methodology developed by the Historical School of Jurisprudence had a strong impact on Swedish legal scholars in the 19th century, influencing the legal faculties at the universities as well as the drafting of private law legislation. In his seminal work System des heutigen römischen Rechts Friedrich Carl von Savigny, the figurehead of the Historical School, used the terms legal relations and legal institutions as core concepts, distinguishing between the natural institutions of family law and the artificial institutions of private law. LÄS MER

 2. 2. Rättsteoretiska studier i anledning av skuldprincipens frånvaro i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Rikard Hellstrand; [2022]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; straffrätt; skuldprincipen; allmän rättslära; historisk institutionalism; rättssociologi; skuldbegreppet; culpa; civilrätt; orätt; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är ägnad en studie i rättsligt ansvar på grund av skuld. De två subdisciplinerna skadeståndsrätt respektive straffrätt möts i fråga om ett rättsligt ansvar – en rättslig skyldighet – att ofrivilligt prestera någonting på grund av rättsordningens underkännande av ett visst tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Culpa- och strikt ansvar vid vattenledningsskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Warberg; [2022]
  Nyckelord :Vattenledningsansvar; NJA 2021 s. 473; Strikt ansvar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Skyll inte på mig, det var AI-systemet” - En analys huruvida AI-teknikens komplexa egenskaper försvårar tillämpningen av svensk skadeståndsrättslig reglering när AI orsakar sakskador i utomobligatoriska förhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Svantesson; [2021-09-17]
  Nyckelord :AI; Skadeståndsrätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) förutspås revolutionera stora delar av samhället. Redan idag diagnostiserar AI-system patienter bättre än läkare och förutspås lösa några av mänsklighetens mest omfattande problem såsom att förhindra klimatförändringar och bota kroniska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Lex Aquilias påverkan på den svenska skadeståndsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Lavasanipour Rasnaie; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; culpa; lex Aquilia; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the ancient roman law lex Aquilia and its role in the Swedish regulatory framework. The essay is focused on lex Aquilias influence on Swedish tort law. The purpose is to define lex Aquilias code and its historic background. LÄS MER