Sökning: "culpa"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet culpa.

 1. 1. El efecto de incertidumbre en ”Olingiris”, ”La culpa es de los tlaxcaltecas” y ”El árbol”: Un estudio comparativo de tres relatos breves hispanoamericanos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brigitta Kontros; [2019-02-11]
  Nyckelord :spanska; Samanta Schweblin; María Luisa Bombal; Elena Garro; Fantastic literature; Theory of reception; Latin America;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to analyze why and how some texts leave us with a feeling of uncertainty, here called "the effect of uncertainty". The analysis is based on a comparison of "Olingiris" by Samanta Schweblin. "La culpa es de los tlaxcaltecas" by Elena Garro and finally "El árbol" by María Luisa Bombal. LÄS MER

 2. 2. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 4. 4. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada : - en no fault-försäkring med särdrag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational damage; compensation for work-related injuries; compensation for traffic injuries; social insurance; Swedish model;

  Sammanfattning : A modern society is often characterized by a large measure of welfare that all citizens take part of to a greater or lesser extent. Welfare can be defined as the social rights and benefits enjoyed by the habitants of a country. LÄS MER

 5. 5. Gärningsculpabedömningar vid frivilligt själväventyrande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annikka Björk; [2019]
  Nyckelord :Gärningsculpa; självmord; själväventyrande; vållande till annans död; fentanyl;

  Sammanfattning : .... LÄS MER