Sökning: "cultural loss"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden cultural loss.

 1. 1. Spatiotemporal changes in Gothenburg municipality's green space, 1986 to 2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kristin Blinge; [2021-04-01]
  Nyckelord :NDVI; multitemporal change analysis; incremental change; urbanization;

  Sammanfattning : As the world’s population is becoming increasingly more urban the infrastructure expands toaccommodate the inhabitants’ needs. In a dense urban environment green space has animportant function since it provides vital ecosystem services, contributes to recreational andcultural values and is essential for biodiversity. LÄS MER

 2. 2. Promblemas de traslación de Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren en la traducción al español

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Susanne Bjurestig; [2021]
  Nyckelord :Palabras clave: traducción; nombres propios; topónimos; palabras de alimentos; cultural; dialecto; antiguo; rural; estrategias de traducción; pérdidas culturales Key words: translation; proper names; toponyms; words for food; dialect; old; strategies for translation; cultural loss; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen en español El propósito de este estudio es comparar el cuento sobre Emil i Lönneberga de Astrid Lindgren con la traducción, Miguel el travieso de Marina Escanilla. El cuento elegido contiene muchos elementos culturales, los cuales son difíciles de traducir. LÄS MER

 3. 3. Le rôle de l’éthique dans la traduction française des œuvres d’Astrid Lindgren : Fifi Brindacier digne héritière de Pippi Långstrump ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Yann Batto; [2021]
  Nyckelord :translation; ethic; translator invisibility; feminist theories; cultural standards.; traduction; éthique; invisibilité du traducteur; théories féministes; standards culturels.;

  Sammanfattning : Lindgren’s character Pippi Longstocking is well-known all around the world. Acclaimed by feminist movements, she has been considered as a proud role model, striving for equality, who has significantly influenced many young children. LÄS MER

 4. 4. ”Kunskap är ju aldrig tungt att bära” : Samer diskuterar bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Andrea Brånemyr; [2020]
  Nyckelord :Sami European people ; Sami European people --Books and reading--Sweden; Libraries and indigenous peoples; Libraries and minorities; samer; nationella minoriteter; ursprungsbefolkningar; folkbibliotek; bibliotekens mål och syften;

  Sammanfattning : Introduction. This study investigates the needs of the Sami people when it comes to the local library and its functions and activities. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter från en annan kultur och etnicitet än den egna - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Fanny Nilsson; Filip Rosenquist; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Litteraturstudie; Kulturkompetens; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur och etnicitet utmanar vården. Brist på kommunikation och förståelse av normer från sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER