Sökning: "cultural policies"

Visar resultat 11 - 15 av 316 uppsatser innehållade orden cultural policies.

 1. 11. The nexus between child protection and gender-based violence programming; the impact for displaced adolescent girls in Jordan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Victoria Sheppard; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian; Emergency; Displacement; Refugee; Gender; Gender-Based Violence; Child Protection; Adolescents; Rights-Based Programming; Participation; Coordination; United Nations;

  Sammanfattning : Gender-based violence (GBV) and violence against children are pervasive and destructive globally, but the exacerbation of violence in emergency contexts makes addressing them an urgent priority in humanitarian action. However, despite recognition of overlapping risks and intervention opportunities, child protection programming and GBV programming have hitherto followed discrete trajectories, resulting in adolescent (aged between 10 and 19 years) girls falling between the domains, despite their heightened vulnerability to GBV. LÄS MER

 2. 12. Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Micaela Jennifer Cosgrove; Kamya Sati; [2019]
  Nyckelord :urban agriculture; governance; urban sustainability; longevity; funding; sustainability science; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. LÄS MER

 3. 13. Alien Octopodes: Öyvind Fahlström's Du gamla, Du fria, and the Institutional Practice of Swedish Experimental Feature Films

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Öyvind Fahlström; Du gamla; Du fria; Provocation; Peter Kylberg; JAG; Michael Meschke; Skärseld; Rune Hagberg; …och efter skymning kommer mörker; Carl Gyllenberg; Som i drömmar; Peter Weiss; Hägringen; The Swedish Film Institute; avant-garde film; experimental film; Swedish experimental features; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the discursive networks and production contexts of the rare and insular phenomena of Swedish experimental features. As a point of departure, the tentative and limited filmography of Swedish artist Öyvind Fahlström is expanded upon, as the thesis present a unique case study on his first and only feature film Du gamla, Du fria (“Provocation”, 1972). LÄS MER

 4. 14. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 5. 15. Factors associated with illegal drug use in South Africa: A qualitative literature review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rummage Isaac; [2019]
  Nyckelord :Criminology; Illegal drug use; South Africa.;

  Sammanfattning : Abstract This study provides a comprehensive literature review of the recent peer-review and journal articles pertaining to illegal drug use in South Africa. Potential articles pertaining to South African illicit drug use published between 1994 and April 2019 were identified through an exhaustive literature pursuit. LÄS MER