Sökning: "cultural studies värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden cultural studies värderingar.

 1. 1. Säkerhetskultur i byggbranschen - Underentreprenörens utmaningar med att efterleva säkerhetskulturen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Peter Bakai; Carolina Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; Arbetsmiljö; Underentreprenörer; Dödsolyckor; Safety culture; Byggverksamhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och varje år skadas och omkommer människor i en omfattning som fortfarande är hög i jämförelse med många andra branscher. I den statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket definierar man inte om den skadade eller förolyckade individen är anställd av huvudentreprenör eller underentreprenör. LÄS MER

 2. 2. Managing Swedish Gender Equality Policies in Shanghai : A study on how Swedish based corporations, established in Shanghai, manage Swedish gender equality policies cross-culturally

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Erlandsson; Gustaf Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Cultural Management; Policy Management; Corporate Cultural Imperialism; Corporate Culture; Corporate Policies; CSR; Managing Gender Equality Policies; Interkulturell Management; Policy Management; Kulturimperialism; Företagsrelaterad Kulturimperialism; Företagskultur; Företagspolicyer; CSR; Jämställdhetspolicyer; Hantering av Jämställdhetspolicyer;

  Sammanfattning : Despite policy efforts by the Chinese state to eradicate gender inequality, statistics show that the issue of gender discrimination in the work domain has become increasingly acute in modern day China. The prevailing gender inequality derives from China’s deeply rooted masculine oriented cultural and societal structure, and traditional norms and values towards women in the work domain are fighting the policies against gender inequality that the Chinese state has implemented. LÄS MER

 3. 3. Managing Culture in Core Facilities : A case study at Karolinska Institutet in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Juhlin-Dannfelt; Marcus Sandmark; [2019]
  Nyckelord :Culture; Organizational culture; Core facility; Culture in core facilities; Core facility management.; Kultur; Organisationskultur; Core-facilitet; Kultur i Core-faciliteter; ledning av Core-faciliteter;

  Sammanfattning : This thesis looks to investigate cultural effects on research organizations work with core facilities and how to adhere to the cultural setting in a core facility. Previous literature on core facilities have ignored culture as a concept and literature on organizational culture have little empirical material regarding core facilities. LÄS MER

 4. 4. THE EXPERIENCE OF LONELINESS IN YOUNG ADULTHOOD: A CROSS-CULTURAL STUDY

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Simon Holmqvist; Jasmine Östlund; [2019]
  Nyckelord :loneliness; social isolation; young adulthood; cross-cultural studies; ensamhet; social isolering; unga vuxna; cross-cultural studies;

  Sammanfattning : Culture has been shown to influence the experience of loneliness. Studies have shown that young adults are especially prone to experiencing loneliness. The aim of this mixed-methods study was to investigate if young adults from an individualistic culture experience loneliness differently compared to young adults from a collectivistic culture. LÄS MER

 5. 5. Strengthening the safety culture by an innovative project : A change project in the mining industry

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sandra Strömbom; [2018]
  Nyckelord :safety culture; healthy work place; accident rate; work environment; säkerhetskultur; säkra och hälsosamma arbetsplatser; olycksstatistik; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Strengthening the safety culture with the aim to build safe and healthy workplaces is in focus for many organizations. Safety and health is affected by various factors as for example systematic safety management, management focus, an informed culture, participation, involvement, social processes and empowerment. LÄS MER