Sökning: "cultural studies värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden cultural studies värderingar.

 1. 1. Meningen med LIV1 : Semiotisk karaktärsdesign för animation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kaj Banfather; Kristofer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; banal nationalism; banal stereotypes; ethnic minority; semiotic analysis; character design; Stereotyper; banal nationalism; banala stereotyper; etnisk minoritet; semiotisk analys; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. LÄS MER

 2. 2. Vem är planeraren? : En enkätstudie om studerande på stadsplaneringpå grundnivå på KTH, med examensår på avancerad nivå från 2008 till 2017

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Roy Rizk; Shahin Farshchi; [2018]
  Nyckelord :Planner; City planner; Urban planner; Urban planning; KTH; Architecture and Civil engineering; The planning profession; Planerare; Stadsplanerare; Samhällsplanerare; Stadsplanering; KTH; Samhällsbyggnadsprogrammet; Planerarrollen; Planeringsprofessionen;

  Sammanfattning : I takt med att komplexiteten av samhälls- och stadsplaneringen har ökat, har även planerarens rollbeskrivning utvecklats och diversifierats. Politisering av planeringen har beskyllts orsakaatt kompetenser inom planering inte tas tillvara på samt för att osäkerhet spridits inomprofessionen. LÄS MER

 3. 3. DE KULTURELLA FAKTORERNAS INVERKAN PÅ TURISM : - En studie om resemotiv bland medborgare i Förenade Arabemiraten samt Qatar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Abir Stenhammar; Belen Paz Rivero; Linda Svärdman; [2017]
  Nyckelord :United Arab Emirates; Dubai; Qatar; Sweden; motivation studies; push-pull strategy; cultural factors; cultural differences; word of mouth; destination decision making; tourism; Förenade Arabemiraten; Dubai; Qatar; Sverige; motivationsstudier; push- och pull teorin; kulturella faktorer; kulturella skillnader; Word of mouth; destinations val; turism;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har turismen i världen ökat kraftigt, inte minst i Sverige. Turistindustrin står inför många utmaningar och då konkurrensen ökar och avstånden krymper mellan olika länder och världsdelar är det viktigt att beakta de kulturella skillnader som finns och vad vi bör känna till om dessa skillnader när det gäller turism. LÄS MER

 4. 4. Lägger rekryterare fokus på den arbetssökandes kvalifikationer eller värderingar? Rekryterares bedömning av P-J fit respektive P-O fit i urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Erfors; Erica Ek; [2017]
  Nyckelord :person-environment fit; person-job fit; person-organization fit; recruitment; selection; interview; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kultur och värderingar är ett allt mer omdiskuterat område i urvalsprocesser samtidigt som egenskaper och kompetenser krävs för att en person ska betraktas som kvalificerad för en anställning. Valet av frågor och bedömningsunderlag ligger till grund för anställningsbeslut och är därför av stor betydelse i intervjusammanhang. LÄS MER

 5. 5. De jämställda expatsen : en analys av indiska medarbetares attityder och beteenden mot sina svenska kollegor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Bredmar; Therese Savmyr; [2016]
  Nyckelord :Female expats; HCN; outgroup categorization; MNE; Kvinnliga expats; HCN; utgruppskategorisering; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte var att bygga vidare på tidigare forskning genom att undersöka och studera hur indiska värdlandsmedborgarna (dvs. Host Country Nationals (HCN)) ser på svenska manliga och kvinnliga expats och hur deras uppfattningar påverkar utgruppskategorisering. Detta gjordes genom att testa Varma et al. LÄS MER