Sökning: "cultural-historical value"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden cultural-historical value.

 1. 1. Omvandlingsprocess av kustnära kulturvärden och kulturmiljöarbete i ett förändrat näringsfång i Bohusläns kustsamhällen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Sikström; [2023-02-02]
  Nyckelord :kustkulturarv; kulturhistoriskt värde; kulturmiljö; kulturmiljöarbete; kustsamhälle; Bohuslän;

  Sammanfattning : This study aims to reason and investigate the conservation authorities' institutions and conservation authorities' approach and methods and the value perceptions of various actors of coastal communities in Bohuslän. This study has focused on the observation and reflections of the study's actors in connection with a new daily business or conservation and preservation in the built environment. LÄS MER

 2. 2. KULTURVÅRD MED PLAN- OCH BYGGLAGEN I PRAKTIKEN 32 rättsfall om bygglovsärenden i Mark- och miljööverdomstolen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kristina de Rooij; [2022-01-19]
  Nyckelord :plan- and construction law; building permit; appeals; preservation; integrated conservation; cultural heritage; protection;

  Sammanfattning : The Swedish plan- and construction law contains provisions concerning the cultural environment and its protection. These provisions are rather difficult to interpret as they refer to diffuse concepts such as caution and distortion. LÄS MER

 3. 3. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 4. 4. GIS and Tourism: Developing strategies for new touristic flows after the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Vincenzo Poppiti; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; Tourism; Multi-criteria evaluation; Weighted overlay analysis; Italy; Touristic flows; Covid-19; Pandemic; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; History and Archaeology; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The goal of this article is to propose, through the use of GIS software, an interdisciplinary method to suggest new touristic flows after the Covid-19 pandemic. Specifically, the aim is to identify those sites of cultural and landscape interest that are little known but with great artistic, cultural, historical and environmental value that could give new vigour to the tourism sector. LÄS MER

 5. 5. Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå : med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cornelia Filipsson; Matilda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Skellefteå; Nordanåparken; Jan Gehl; Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden; sociala värden; kulturhistoriska värden; mötesplats; funktionalismen; funkispark;

  Sammanfattning : Studien syftar till att visa hur landskapsarkitektur kan förena kulturhistoriska- och sociala värden genom ett utvecklingsprogram för Nordanåparken i Skellefteå. Studien utgår från kommunens mål som är att Nordanåparken ska utgöra en social mötesplats där de befintliga kulturhistoriska värdena sätts i fokus. LÄS MER