Sökning: "culture and heritage"

Visar resultat 16 - 20 av 208 uppsatser innehållade orden culture and heritage.

 1. 16. Arvet från Dunkerque : En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i Dunkirk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2018]
  Nyckelord :Kulturellt minne; kollektivt minne; konstgjort minne; identitetsskapande; meningsskapande; historiebruk; Dunkerque; Operation Dynamo; Christopher Nolan;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. LÄS MER

 2. 17. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER

 3. 18. Rysslands demokratiska tillbakagång : - möjliga förklaringsfaktorer och dess effekter på mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Russia; democracy; democratization; human rights; economic development; historical heritage; political culture; corruption;

  Sammanfattning : This study aims to examine factors that have contributed to inhibit Russia’s democratic development, and what effects these factors have on human rights. The study mainly focuses on three topics, which are the following: economic development, historical heritage and political culture, and corruption. LÄS MER

 4. 19. Kulturarvets betydelse vid destinationsutveckling : Kalmar, en historisk guldgruva för besökare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Andersson; Elias Broberger; Evelina Göransson; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; bevarande; autenticitet; symbolism; semiotisk modell; platsskapande; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism idag är inte bara ett verktyg för ekonomisk vinning, utan det innefattar även utveckling och bevarande. Det är i dagsläget styrt och konstruerat efter historia, natur och tradition; tre punkter som berör områdena kultur och arv. LÄS MER

 5. 20. Analyzing and Design of a Mosque in a Multicultural Society With Cultural Approach : Analyzing and Design of a Mosque in a Multicultural Society With Cultural Approach

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mahya Javaheri; [2018]
  Nyckelord : Mosque ; Stockholm ; Culture ; Rapoport ;

  Sammanfattning : This project attempted to detennine cultural factors in architecture and include these factors in architectural form and function. This work also aimed to determine the influence of certain contexts on architectural design specific to a certain region with a unique culture. LÄS MER