Sökning: "culture and heritage"

Visar resultat 16 - 20 av 211 uppsatser innehållade orden culture and heritage.

 1. 16. "We Really Are Not Artists, We Are Military. We Are Soldiers": The Street Art Culture of Chile and its Power in Art Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Magdalena Granlund; Maria Silén; [2018]
  Nyckelord :street art; grafitti; art education; communication; identity; democracy; upper secondary school; Sweden; Chile; Santiago; Valparaiso;

  Sammanfattning : This thesis describes the street art culture of Chile and its power in art education. The thesis highlights the didactic questions what, how and why. LÄS MER

 2. 17. "Må ditt barn leva, vara friskt och en pojke". En kvalitativ studie av professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro   

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tijana Vujnovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract     Author: Tijana Vujnovic   Title: “May your child live a healthy life and be a boy” - A qualitative study of professionals' experiences on son preference in Montenegro [Translated title]   Supervisor: Ann-Sofie Bergman   Assessor: Kerstin Arnesson     This thesis examines the social phenomenon “son preference” in Montenegro. The term son preference is defined by the desire to have a son, which is often expressed through different kinds of behaviour and/or discriminatory actions such as sex-selective abortions. LÄS MER

 3. 18. Å bruke fortiden : Helleristninger i Sverige som eksempel på kulturarv og dens bruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Heidi Kristiansen; [2018]
  Nyckelord :Rock art; archaeology; historical use; heritage; Swedish Rock art;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate rock art in Sweden as a cultural heritage. The material in the essay is rock art. The method is a literature study that compiles and analyzes other researchers’ views of the material (rock art). I limit the essay to rock art in Sweden. LÄS MER

 4. 19. Arvet från Dunkerque : En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i Dunkirk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2018]
  Nyckelord :Kulturellt minne; kollektivt minne; konstgjort minne; identitetsskapande; meningsskapande; historiebruk; Dunkerque; Operation Dynamo; Christopher Nolan;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. LÄS MER

 5. 20. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lina Heldmark; [2018]
  Nyckelord :samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Sammanfattning : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. LÄS MER