Sökning: "culture and heritage"

Visar resultat 21 - 25 av 208 uppsatser innehållade orden culture and heritage.

 1. 21. Kulturarvet i Ringsberg-Kristineberg : En analys av inkludering och exkludering i planeringsmetoden cultural planning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helenah Wikberg; [2018]
  Nyckelord :Cultural planning; sense of place; Kulturarv; inkludera; exkludera;

  Sammanfattning : Ringsberg-Kristineberg is an area that contains a great cultural history dating back to the 18th century. In this area the city of Växjö is hoping to develop a “cultural and creative centre”. LÄS MER

 2. 22. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 3. 23. Parenting practices in a migration context : A qualitative interview study of five Spanish mothers living in Germany

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Clara Jubete Baseiria; [2018]
  Nyckelord :children; Germany; migration; parenting practices; Spain.;

  Sammanfattning : Europe is living a process of internalisation: the EU policies toward new economic agreements and visa regimes have increased transnational migrations, and have affected the way national borders are understood (Silverstein, 2005:376)⁠. Besides, social researchers have highlighted the active role of children (see e.g. Ryan et al. LÄS MER

 4. 24. Mellan fantasi och verklighet : Om begreppen fiktiv kulturmiljö, autenticitet och historiebruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustafsson Ida; [2018]
  Nyckelord :Astrid Lindgren film world; Vimmerby; Katthult; Bullerbyn; fabricated authenticity;

  Sammanfattning : The paper presents how the concept of fictional culture environment can be defined on the basis of a Swedish real and fictional cultural heritage. Three studies consisting of "mapping”, “categorization", "detailed study" and "comparison" defines and delimits the concept and presents a graphical comparison model. LÄS MER

 5. 25. Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter : ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Siri Lidman; [2018]
  Nyckelord :industriellt kulturarv; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I denna uppsats redogör jag för varför det industriella kulturavet är en viktig del i bevarandeprocessen, men också varför det är en viktig del att tillgodose i stadsomvandlingsprocesser. Våra städer växer och förtätas, vilket leder till att exploateringen breder ut sig. Platser får nya strukturer som ersätter de gamla. LÄS MER