Sökning: "culture and heritage"

Visar resultat 21 - 25 av 211 uppsatser innehållade orden culture and heritage.

 1. 21. Rysslands demokratiska tillbakagång : - möjliga förklaringsfaktorer och dess effekter på mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Russia; democracy; democratization; human rights; economic development; historical heritage; political culture; corruption;

  Sammanfattning : This study aims to examine factors that have contributed to inhibit Russia’s democratic development, and what effects these factors have on human rights. The study mainly focuses on three topics, which are the following: economic development, historical heritage and political culture, and corruption. LÄS MER

 2. 22. Kulturarvets betydelse vid destinationsutveckling : Kalmar, en historisk guldgruva för besökare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Andersson; Elias Broberger; Evelina Göransson; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; bevarande; autenticitet; symbolism; semiotisk modell; platsskapande; destinationsutveckling;

  Sammanfattning : Turism idag är inte bara ett verktyg för ekonomisk vinning, utan det innefattar även utveckling och bevarande. Det är i dagsläget styrt och konstruerat efter historia, natur och tradition; tre punkter som berör områdena kultur och arv. LÄS MER

 3. 23. Analyzing and Design of a Mosque in a Multicultural Society With Cultural Approach : Analyzing and Design of a Mosque in a Multicultural Society With Cultural Approach

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mahya Javaheri; [2018]
  Nyckelord : Mosque ; Stockholm ; Culture ; Rapoport ;

  Sammanfattning : This project attempted to detennine cultural factors in architecture and include these factors in architectural form and function. This work also aimed to determine the influence of certain contexts on architectural design specific to a certain region with a unique culture. LÄS MER

 4. 24. Kulturarvet i Ringsberg-Kristineberg : En analys av inkludering och exkludering i planeringsmetoden cultural planning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Helenah Wikberg; [2018]
  Nyckelord :Cultural planning; sense of place; Kulturarv; inkludera; exkludera;

  Sammanfattning : Ringsberg-Kristineberg is an area that contains a great cultural history dating back to the 18th century. In this area the city of Växjö is hoping to develop a “cultural and creative centre”. LÄS MER

 5. 25. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER