Sökning: "culture and heritage"

Visar resultat 6 - 10 av 148 uppsatser innehållade orden culture and heritage.

 1. 6. Renbete på vintermarker. Natur och kultur i Sápmi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sophia Örndahl; [2018-05-29]
  Nyckelord :reindeer grazing lands; lichen; reindeer pasture; habitat variation; reindeer herding; cultural heritage; intangible cultural heritage; nature values; forestry; conflict of interest; Sápmi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 2. 7. SJ:s planteringsväsende – en historisk studie av dess växtmaterial och stilideal 1930-1950

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Rasmus Widegren; [2018-05-07]
  Nyckelord :station garden; railway park; green cultural heritage; Enoch Cederpalm; Gösta Reuterswärd;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2018.... LÄS MER

 3. 8. Mellan fantasi och verklighet : Om begreppen fiktiv kulturmiljö, autenticitet och historiebruk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustafsson Ida; [2018]
  Nyckelord :Astrid Lindgren film world; Vimmerby; Katthult; Bullerbyn; fabricated authenticity;

  Sammanfattning : The paper presents how the concept of fictional culture environment can be defined on the basis of a Swedish real and fictional cultural heritage. Three studies consisting of "mapping”, “categorization", "detailed study" and "comparison" defines and delimits the concept and presents a graphical comparison model. LÄS MER

 4. 9. Canonising Culture: Collective Identity Construction in the Denmark Canon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Stine Ebbesen; [2018]
  Nyckelord :Denmark Canon; collective identity; cultural heritage; canonisation; identity narrative; Danish identity; nationalism; European Studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inspired by what appears to be a nationalist turn in cultural policy-making across Europe, this thesis is concerned with the recent upsurge in the canonisation of Danish culture as it seems to somewhat contradict the cultural policy priorities pursued by the supranational and intergovernmental bodies of which Denmark is a member. The purpose of the research is to investigate how collective identity is constructed in the Denmark Canon. LÄS MER

 5. 10. Lite närmare mänskligheten : Deltagande och empowerment på ett lokalt museum

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Stella Waldenström; [2018]
  Nyckelord :Local museum; Participatory museum; Community; Empowerment; Place; lokalt museum; deltagande museum; community; empowerment; plats;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study of a local museum that challenges the idea of what a museum constitutes today. The museum elaborates on the idea of considering the visitor as a participant and examines the possibility of contributing to empowerment among the local community. LÄS MER