Sökning: "culture in sports"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden culture in sports.

 1. 1. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 2. 2. Machokulturen inom herrfotboll : En intervjuundersökning av bakgrunden till machokulturens inom herrfotboll

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Miran Tilako; Oscar Svanström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The machoculture is a phenomenon that is expressed in society and has been introduced to the world of sports where it has been a part of for a long time. Values and norms for how a man should behave are deeply rooted in society and are brought into the world of sports. LÄS MER

 3. 3. Idrottares varumärke på Instagram : En kvalitativ, retorisk analys av svenska idrottsprofilers varumärkesbyggande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Ludwig Strömsten; [2022]
  Nyckelord :Sports; gender; social media; Instagram; stereotypes; brand; rhetoric; visual rhetoric; Idrott; genus; sociala medier; Instagram; stereotyper; varumärke; retorik; visuell retorik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en viktig plattform för organisationer och individer när det kommer till att bygga ett varumärke. Genom att strategiskt planera sin kommunikation kan bland annat politiker, filmstjärnor och idrottare bygga upp sina personliga varumärken för att skapa relationer med sina följare. LÄS MER

 4. 4. Hbtq+ och könsföreställningar inom idrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nilsson Ida; [2022]
  Nyckelord :Gender norms; gender perceptions; health; heteronormativity; lgbtq ; sport; Hbtq ; heteronormativitet; hälsa; idrott; könsföreställningar; könsnormer;

  Sammanfattning : Statistik visar att hälsan är sämre hos hbtq+-personer än hos den övriga befolkningen. Till exempel är oro, ångest och självmordstankar betydligt vanligare. Idrott och fysisk aktivitet är hälsofrämjande och stärkande på flera sätt. Det såväl förebygger som bibehåller en god hälsa, både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 5. 5. A house for a person is not at home - A critical analysis and design proposal for Hökarängen and Gubbängen

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mikael Svensson; [2022]
  Nyckelord :Urban Architecture; Public Buildings; Brick; Culture;

  Sammanfattning : Since most of the inner city of Stockholm and its nearest surroundings is built, the city is now aiming its strategy of development towards the suburbs of the outer city. Two of these are Hökarängen and Gubbängen of which both have seen several housing densification projects lately. LÄS MER